Pomník dělnického hnutí

Číslo záznamu 21063
Název Pomník dělnického hnutí
Autor (autoři) díla
ZUKOV (odlil)
11/2018 MČ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Hodonín Hodonín Hodonín
Ulice čp. / č. o.
Štefánikova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Situováno na exponovaném místě křižovatky několika komunikací, diagonálně naproti budově bývalého ONV (dnes Městského úřadu).
Výška 270cm
Šířka 200cm
Hloubka 190cm
Další rozměry Rozměry odhadnuty. Sokl: v. 202 cm.
Datace osazení 1965
Datace návrhu 1960
Datace realizace 1961
Typ
  • památník / pomník
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 27.11.2018)
Text hesla

Sousoší podle umělcova návrhu odlily Závody umělecké výroby (ZUKOV). Autorství dosvědčují signatury: "V. KOŠTOVAL 1965" a "LIL ZUKOV".

Literatura

Jaroslav Rataj, K nedožitým šedesátinám Vladimíra Koštovala, Výtvarná kultura X, 1986, č. 4, s. 56–58.
https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=14816831&sequence=25&mode=fullt..., vyhledáno 25. 5. 2019.

Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2018 MČ
11/2018 MČ
11/2018 MČ
11/2018 MČ
signatura, 11/2018 MČ
signatura, 11/2018 MČ
11/2018 MČ
11/2018 MČ
11/2018 MČ
ZpracovalMichaela Čadilová
FotografovalMichaela Čadilová