Pomník Jiřího Mahena v parku Janáčkovy opery

Číslo záznamu 21064
Název Pomník Jiřího Mahena v parku Janáčkovy opery
Autor (autoři) díla
Investor Státní divadlo Brno
8/2022 KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Město Brno
Ulice čp. / č. o.
Rooseveltova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Socha se nachází v parku naproti Janáčkovu divadlu, pohledově je s ním spojena.
Šířka 107cm
Hloubka 107cm
Další rozměry Rozměry žulového soklu: v. 110 cm, š. 123 cm, h. 123 cm; základová deska: v. 10 cm.
Datace osazení 1976
Datace jednání v komisi 19641971
Datace realizace 19651971
Typ
 • památník / pomník
 • socha / sousoší
Materiál
 • kámen
  • žula
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • měď a slitiny
   • bronz
Stav dobrý (ke dni 03.08.2022)
Popis poškození Socha je zahrnuta mezi restaurovanými památkami města Brna v roce 2010, 2011, 2017 a 2020. V roce 2011 neznámý vandal natřel Mahenovy boty zelenou barvou.
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Prameny

NA Praha, ČFVU Dílo Praha, Zápisy KUK 1964, karton 109, 3. 4. 1964.

NA Praha, ČFVU Dílo Praha, Zápisy KUK 1965, karton 112, 24. 3. 1964.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1967 - 1969, inv. č. 21, 20. 5. 1968, 17. 6. 1968, 18. 11. 1968.

NA Praha, ČFVU Dílo Praha, Zápisy KUK 1970, karton 117, 26. 3. 1970.

NA Praha, ČFVU Dílo Praha, Zápisy KUK 1970, karton 120, 4. 3. 1971.

Literatura

Jaroslav Rataj, K nedožitým šedesátinám Vladimíra Koštovala, Výtvarná kultura X, 1986, č.4, s.56-58.

Milena Flodrová - Miroslava Menšíková, Pamětní desky a pomníky v Brně. Soupis pamětních desek a pomníků existujících či již jen prameny doložených na území města Brna, Brno 2004, s. 136 - 137.

https://socharske.brno.cz/projekt/plastika-jiriho-mahena-behounska-26-br..., vyhledáno 17. 2. 2022.

https://socharske.brno.cz/projekt/plastika-jiri-mahen-behounska-26-brno-..., vyhledáno 17. 2. 2022.

https://socharske.brno.cz/projekt/socha-jiri-mahen-rooseveltova-brno-stred/, vyhledáno 19. 2. 2022.

https://socharske.brno.cz/projekt/socha-jiri-mahen-ul-rooseveltova-brno-..., vyhledáno 18. 2. 2022.

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=3334, vyhledáno 5. 8. 2022.

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=159, vyhledáno 5. 8. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
signatura (8/2022 KK)
signatura (8/2022 KK)
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
ZpracovalAndrea Jakubcová, Klára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová