Nástěnná malba na průčelí kulturního zařízení

Číslo záznamu 21460
Název Nástěnná malba na průčelí kulturního zařízení
Autor (autoři) díla
11/2017 VŘ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Hodonín Násedlovice Násedlovice
Ulice čp. / č. o.
Násedlovice 299
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Situováno na štítu ve vrcholu průčelí Kulturního a sportovního střediska v Násedlovicích.
Šířka 1250cm
Datace realizace 1965
Datace restaurování 2009
Typ
 • malba nástěnná
 • mozaika
 • sgrafito
Materiál
 • další anorganické materiály
  • štuk / omítka
   • cementová
 • keramika
  • porcelán
 • kámen
Stav poškozeno (ke dni 09.11.2017)
Popis poškození Dílo vykazuje biologické poškození - řasy a lišejníky, část kompozice je doplněna většími plochami nevhodných tmelů, část oblázkové mozaiky je vypadaná a barvy jsou místy smyté. Malba byla v roce 2009 čištěna (informace OÚ Násedlovice).
Text hesla

Velkoplošná kompozice v průčelí štítu Kulturního a sportovního střediska v Násedlovicích využívá kombinaci výtvarných technik - v ploše tvrdé omítky jsou proškrábávány figurální motivy, které jsou doplněny plochami mozaiky z keramických střepů nádob (např. talířů) a říčních oblázků. Šířkově rozvinutý obraz má v centru abstrahované slunce a holubici, které doplňují figury odkazující na místní folklór - vlevo vinař s koštýřem a vpravo pár tanečníků v krojích. Kompozice vznikla zřejmě v polovině 60. let 20. století, snad v souvislosti s otevřením kulturního domu v roce 1965. 

Fotodokumentace aktuálního stavu
Detail figury tanečnice v kroji. 11/2017 VŘ
Detail figury tanečníka v kroji. 11/2017 VŘ
11/2017 VŘ
11/2017 VŘ
11/2017 VŘ
11/2017 VŘ
cementový tmel a oblázková mozaika, 11/2017 VŘ
detail mozaikové části kompozice z keramických střepů, 11/2017 VŘ
celkový pohled na budovu Kulturního a sportovního střediska, 11/2017 VŘ
ZpracovalVladislava Říhová
FotografovalVladislava Říhová