Živý pramen

Číslo záznamu 21702
Název Živý pramen
Autor (autoři) díla
Jan Kodet (1910–1974) (hlavní autor)
Investor Československé státní lázně Darkov
Živý pramen 2013/JI
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Karviná Darkov
Ulice čp. / č. o.
Lázeňský park
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění V lázeňském parku poblíž společenského domu.
Datace jednání v komisi 1961
Datace realizace 1961
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav zaniklé dílo
Popis poškození Vlastní nádrž zchátralá. Plastika v květnu 2022 odcizena.
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

Kodet je autorem plastiky i vodní nádrže; dílo vzniklo jako soutěžní návrh k 15. výročí vzniku lidově demokratického Československa, avšak bylo v době vzniku již pátým originálem dané plastiky (ve stejné době autor dílo vytvářel z mramoru pro Třeboň a Prahu 5).

Plastika odcizena v květnu 2022.

Prameny

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 105, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 19. 12. 1961.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Živý pramen 2015/JI
Živý pramen 2015/JI
Živý pramen 2015/JI
Živý pramen 2015/JI
Živý pramen 2013/JI
Živý pramen 2019/JI
Živý pramen 2019/JI
Živý pramen 2019/JI
Archivní fotodokumentace
Pohlednice Orbis z 60. let 20. století, foto Zdeněk Menec.
Živý pramen, foto Władysław Owczarzy.
Z publikace Okres Karviná, Ostrava 1984, foto Ivan Straňák.
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek