Památník osvobození

Číslo záznamu 21767
Název Památník osvobození
Autor (autoři) díla
JI 2018
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek Frýdek-Místek Frýdek
Ulice čp. / č. o.
Hlavní třída
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění prostranství u řeky Ostravice vedle rušné silnice vedoucí městem (Hlavní třída)
Datace jednání v komisi 19641967
Datace realizace 1965
Typ
  • památník / pomník
Materiál
  • kámen
    • žula
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • tombak
Stav dobrý (ke dni 05.06.2018)
Text hesla

celostátní veřejná neanonymní soutěž vypsána roku 1964 Městským národním výborem ve Frýdku-Místku při příležitosti 700. výročí založení města a 20. výročí osvobození ČSSR (1965); podmínkou soutěže realizace do 300 tisíc Kčs (plastika z kamene s architekturou, bez terénních a sadových úprav); návrhy dodali Rudolf Svoboda s arch. Radimem Dejmalem (odměna 5 tisíc Kčs bez ceny), Zdeněk Krybus s arch. Jiřím Jakubem (odměna 2,5 tisíce Kčs bez ceny), Oldřich Peč s arch. Zdeňkem Coufalem, Miroslav Rybička s arch. Alfrédem Návratem, Miloš Koška, Sylva Lacinová Jílková s arch. Luborem Lacinou (I. cena, 12 tisíc Kčs), Svata Hajerová s arch. Jiřím Novotným, Jaroslav Vacek s arch. Jiřím Lasovským (III. cena, 6 tisíc Kčs), Stanislav Mikuláštík s arch. Františkem Crhákem (III. cena, 6 tisíc Kčs), Karel Vávra s arch. Evženem Tošenovským (odměna 4 tisíce Kčs bez ceny), Basilius Petryca s arch. Kosíkovou, Jiří Marek s arch. Viktorem Rudišem (odměna 2,5 tisíce Kčs bez ceny) a Jaroslav Mašín

vítězný návrh popisován jako "uvolnění a osvobození života v podobě bílých holubic vylétávajících z rozpuklé skály"; v průběhu realizace se ukázalo navržené místo u řeky jako nepřípustné z důvodu regulace řeky, což podle komise snížilo kvalitu výsledku; Lubor Lacina musel architektonickou stránku návrhu přepracovávat, protože některé jeho prvky působily neúnosně (řečniště, pamětní deska, vlajkové žerdě), celý charakter byl příliš těžký a pompézní, čímž neodpovídal kvalitě sochařského díla

památník měl být hotov v rámci oslav začátkem listopadu 1965, ale ještě v prosinci 1965 nebyl definitivně osazen; dodatečně byly na konci roku 1965 řešeny doplňky památníku navržené architektem Lacinou (ve výši 18 tisíc Kčs)

autoři si účtovali pouze návrhy, modely a autorský dozor (celkem 90 tisíc Kčs), železobetonovou patku, jádro pylonů, provedení čtyři kamenných pylonů a provedení plastiky ptáků v Ústředí uměleckých řemesel v Praze zadával přímo investor u prováděcích závodů

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z uměleckých komisí 12/1963–9/1965, 6. 1. 1964, 15. 12. 1964, 5. 5. 1965.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1965 (strojopisy), 15. 12. 1965.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1966 (strojopisy), 1. 3. 1966.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1967 (strojopisy), 19. 12. 1967.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace.

Literatura

Bronislava Gabrielová, Monumentální tvorba Sylvy Lacinové, Československý architekt XXIX, 1983, č. 8, s. 8.

Lubor Lacina, Architekt Lubor Lacina: výběr z díla, Brno 1996, s. 181.

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2018
JI 2018
JI 2018
JI 2018
JI 2018
JI 2018
JI 2018
JI 2018
JI 2018
Archivní fotodokumentace
soutěžní návrh památníku s původním umístěním u řeky, ZAO Dílo, složka dokumentace.
soutěžní model památníku, ZAO Dílo, složka dokumentace.
instalace plastiky na památník, archiv Václava Petera
památník během zlacení plastiky, archiv Václava Petera
archiv Václava Petera
archiv Václava Petera
Lubor Lacina, Architekt Lubor Lacina: výběr z díla, Brno 1996, s. 181.
ZpracovalJakub Ivánek, Andrea Jakubcová
FotografovalJakub Ivánek