Dekorativní zeď u vstupu do základní školy

Číslo záznamu 21834
Název Dekorativní zeď u vstupu do základní školy
Autor (autoři) díla
Miroslav Gill (architekt)
Investor Krajský investorský útvar Ostrava
Skupinová fotografie učitelského sboru ze školního roku 1969/70 s dekorativní stěnou, Kronika ZDŠ Mendelova 1968–1975, SOkA Karviná, fond ZŠ Mendelova Karviná-Hranice.
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Karviná Karviná-město
Ulice čp. / č. o.
Čsl. armády 507/ 21
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění U bočního vstupu do ZŠ Mendelova.
Datace jednání v komisi 1967
Datace realizace 1967
Datace kolaudace 1967
Typ
  • dekorativní stěna
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • hliník a slitiny
      • hliník
Popis poškození Nenalezeno.
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

Kolaudováno s uznáním kvality; původně zamýšleno jako dekorativní řešení respiria (dekorativní stěna v trávě rovněž se zadními pohledy), později však na žádost projektanta umístěno před bočním vstupem do školy.

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1967 (strojopisy), 28. 3. 1967, 11. 7. 1967, 1. 8. 1967, 10. 10. 1967.

 

Archivní fotodokumentace
Skupinová fotografie učitelského sboru ze školního roku 1969/70 s dekorativní stěnou, Kronika ZDŠ Mendelova 1968–1975, SOkA Karviná, fond ZŠ Mendelova Karviná-Hranice.
ZpracovalJakub Ivánek
Fotografoval