Dekorativní stěny

Číslo záznamu 21846
Název Dekorativní stěny
Autor (autoři) díla
Karel Vávra (1914–1982) (hlavní autor)
Miroslav Gola (1922) (architekt)
Investor Krajský investorský útvar Ostrava
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace výtvarné výzdoby nábytkové síně. 2014/JI
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Karviná Ráj
Ulice čp. / č. o.
Haškova 667/ 5
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dvě stejné dekorativní stěny po stranách vchodu na severním (uličním) průčelí nábytkové síně.
Datace jednání v komisi 1964
Datace realizace 1964
Datace kolaudace 1964
Typ
 • dekorativní stěna
Materiál
 • kámen
  • pískovec
  • vápenec
 • další anorganické materiály
  • štuk / omítka
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • železo a slitiny
   • ocel
Stav zaniklé dílo
Popis poškození Rozpis práce a honoráře uvádí jako materiál jednotlivých dílců pískovec, album autora z pozůstalosti uložené ve Slezském zemském muzeu naopak vápenec; roku 2012 existovaly ještě obě (třebaže přetřené) stěny, v roce 2014 již jen jedna, která byla asi roku 2016 odstraněna taktéž.
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

Vzešlo z interní soutěže (zúčastnili se Oldřich Fidrich, Otto Cienciala, Václav Uruba a Karel Vávra).

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z uměleckých komisí 12/1963–9/1965, 4. 2. 1964, 17. 3. 1964, 14. 4. 1964, 28. 4. 1964, 12. 5. 1964, 18. 5. 1964, 8. 6. 1964, 16. 6. 1964, 7. 7. 1964, 28. 9. 1964, 10. 11. 1964.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace výtvarné výzdoby nábytkové síně.

Literatura

Marcela Bártková, Život a dílo sochaře Karla Vávry, diplomová práce, Pedagogická fakulta, Ostrava 1987.

Archivní fotodokumentace
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace výtvarné výzdoby nábytkové síně. Dekorativní stěna po počítačových retuších, 2014/JI
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace výtvarné výzdoby nábytkové síně. Skutečný stav před odstraněním, JI ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace výtvarné výzdoby nábytkové síně. Skutečný stav před odstraněním, 2014/JI2014/JI
Dekorativní stěny 2014/JI
Dekorativní stěny 2014/JI
Dekorativní stěny 2014/JI
Dekorativní stěny, detail signatury, JI 2014
Fotografie nábytkové síně s dekorativními stěnami z publikace 15. výročí národního podniku Bytostav Ostrava, Ostrava 1966.
Nábytková síň s ještě existující levou dekorativní stěnou na Google street view ze srpna 2011.
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek