Květ

Číslo záznamu 21882
Název Květ
Autor (autoři) díla
Investor Ostravsko-karvinský revír – Správa sídlišť
Květ 2015/JI
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Karviná Karviná-město
Ulice čp. / č. o.
třída Družby
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Před hornickou poliklinikou.
Výška 120cm
Datace realizace 1987
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • mramor
Stav poškozeno (ke dni 06.02.2015)
Popis poškození Četné praskliny.
Text hesla

Původně zamýšlena před nemocnici figurální plastika Harmonie; výběr jejího autora proběhl v březnu 1987 formou výběrového řízení (k nezávaznému předložení vyzváno šest autorů), z něhož vzešel vítězně sochař Štěpán Mikula; objednavatel a projektant však požadovali, aby byl úkolem pověřen jimi původně navrhovaný Vladimír Kýn, načež Mikula vrátil hospodářskou smlouvu; komise tento postup odsoudila a postoupila záležitost Krajské výtvarné radě k dalšímu řízení; již v červenci téhož roku objednavatel stornoval celou zakázku s ohledem na financování do října roku 1987, které neumožňuje realizaci  náročného figurálního díla v tak krátkém termínu; k dalšímu postupu nemáme zatím informace, ale před nemocnicí později vznikla fontánka v podobě pučícího větu, kterou navrhl Rudolf Kouba.

Prameny

Sdělil Oskar Cienciala, fotograf spolupracující v dané době s Rudolfem Koubou.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace (nerealizovaná plastika Harmonie).

Muzeum umění Olomouc, fond Dílo, karton 8.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Květ
Květ 2015/JI
Květ 2015/JI
Květ 2015/JI
Květ 2015/JI
Květ 2015/JI
Květ 2015/JI
Květ 2015/JI
Archivní fotodokumentace
Muzeum umění Olomouc, fond Dílo, karton 8.
Muzeum umění Olomouc, fond Dílo, karton 8.
Muzeum umění Olomouc, fond Dílo, karton 8.
Muzeum umění Olomouc, fond Dílo, karton 8.
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek