Havíř s kvádrem

Číslo záznamu 21885
Název Havíř s kvádrem
Autor (autoři) díla
Investor Městský národní výbor Karviná
Havíř s kvádrem 2014/JI
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Karviná Karviná-město
Ulice čp. / č. o.
Univerzitní náměstí
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Původně v parčíku u třídy 17. listopadu, dnes před budovou Slezské univerzity na Univerzitním náměstí.
Výška 255cm
Datace jednání v komisi 19691970
Datace realizace 1970
Datace kolaudace 1970
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 16.06.2017)
Text hesla

Katalogy Wielguse a knihy o něm datují model plastiky již do 40. let 20. století (1945–46 či dokonce 1942); odlitek téže sochy se nachází v budově vlády ČR v Praze; socha vznikla pro parčík u třídy 17. listopadu (naproti Prioru), ale na konci 80. let byla přemístěna na prostranství před nově budovaný Okresní výbor KSČ v Karviné (dnes Slezská univerzita); umístění a řešení soklu projektoval architekt Vít Plesník; dnes prezentováno jako památník obětem hornické práce (původně na podstavci žádný nápis nebyl).

Prameny

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 115, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 4. 4. 1969.

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 116, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 18. 7. 1969, 7. 11. 1969.

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 120, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 11. 12. 1970.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 7/1986–3/1988, 29. 9. 1987 (přemístění a nový sokl).

Literatura

Jindřich Wielgus. Sochy a kresby, Praha 1973.

Luboš Hlaváček, Jindřich Wielgus, Praha 1978.

Rudolf Hrubý, Katalog památek města Karviné, I. díl, Karviná 1985, strojopis uchovává SOkA Karviná.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Havíř s kvádrem 2014/JI
Havíř s kvádrem 2014/JI
Havíř s kvádrem 2014/JI
Havíř s kvádrem 2014/JI
Havíř s kvádrem 2014/JI
Archivní fotodokumentace
Sochař zřejmě při odhalení plastiky (asi v roce 1970), archiv Władysława Owczarrzy.
Rudolf Hrubý, Katalog památek města Karviné, I. díl, Karviná 1985, strojopis uchovává SOkA Karviná.
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek