Památník s bustou Klementa Gottwalda

Číslo záznamu 21887
Název Památník s bustou Klementa Gottwalda
Autor (autoři) díla
Investor Městský národní výbor Karviná
Foto Władysław Owczarzy, 80. léta 20. století.
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Karviná Karviná-město
Ulice čp. / č. o.
Havířská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Křižovatka ulic Zakladatelská a Havířská.
Datace jednání v komisi 19671968
Datace realizace 1968
Datace kolaudace 1968
Typ
 • busta
 • památník / pomník
Materiál
 • kámen
  • travertin
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • měď a slitiny
   • bronz
Stav zaniklé dílo
Popis poškození Odstraněno zřejmě po roce 1989.
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Text hesla

Památník vznikl jako připomínka založení Nové Karviné (sídliště Nové město) za účasti tehdejšího prezidenta Gottwalda (25. 8. 1946), a to v místech, kde provedl slavnostní výkop při výstavbě (křižovatka ulic Zakladatelská a Havířská); na památník byla vypsána užší soutěž (Karel Vávra, František Žemlička a Vincenc Havel se zúčastnily, též vyzvaný Antonín Ivanský nikoli), která nedopadla příznivě (konstatována průměrná úroveň), přesto bylo k realizaci vybráno řešení Vávrovo; busta byla 18. 4. 1968 posouzena a schválena Komisí pro zpodobování ústavních činitelů a jiných významných osobností při Ministerstvu kultury a informací; zprvu spolupracoval s Vávrou arch. Evžen Tošenovský, později určen Jan Palkovský; vlastní pomník vytvořen zřejmě z ružbašského travertinu; komise se při kolaudaci podivovala výši honoráře, který se jí zdal nepřiměřeně vysoký.

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1967 (strojopisy), 11. 4. 1967, 25. 10. 1967, 19. 12. 1967, 27. 12. 1967.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1968 (strojopisy), 6. 2. 1968, 26. 2. 1968, 16. 4. 1968, 24. 9. 1968, 8. 10. 1968.

 

Archivní fotodokumentace
SOkA Karviná, foto Tadeusz Gabrysz.
SOkA Karviná, foto Tadeusz Gabrysz.
Foto Władysław Owczarzy, 80. léta 20. století.
ZpracovalJakub Ivánek
Fotografoval