Kovák

Číslo záznamu 21919
Název Kovák
Autor (autoři) díla
Kamena Blansko (realizace)
Investor Železárny a drátovny Bohumín
JI 2017
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Bohumín Nový Bohumín
Ulice čp. / č. o.
Bezručova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění před správní budovou někdejších Železáren a drátoven Bohumín
Výška 300cm
Šířka 88cm
Hloubka 85cm
Datace jednání v komisi 1966
Datace realizace 1966
Datace kolaudace 1966
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
      • hořický pískovec
    • žula
Stav dobrý (ke dni 09.12.2017)
Text hesla

socha z hořického pískovce, podstavec obložen světlou žulou; oblastní středisko podniku Dílo v Ostravě neřešilo vznik samotné sochy, ale pouze její model, dle něhož poté monumentální dílo vytvořil podnik Kamena Blansko; za "úpravu modelu", který "byl před časem zhotoven", získal Ivanský 7 500 Kčs, za realizaci si vzala Kamena Blansko 45 961 Kčs (celkem tedy 53 191 Kčs, ovšem v této částce nebyly započteny všechny pomocné práce); celková cena i s pomocnými pracemi činila dle podnikových novin 76 tisíc Kčs; model sochy později sloužil také pro bronzové rozmnoženiny, které podnik dával zahraničních hostům

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1966 (strojopisy), 6. 9. 1966, 27. 9. 1966, 18. 10. 1966, 29. 12. 1966.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace.

Literatura

Otta Dedek, Antonín Ivanský, Ostrava 1985.

Tempo. Závodní noviny pracujících Železáren a drátoven Bohumín, 4. 1. 1967.

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek