Busta Klementa Gottwalda

Číslo záznamu 21922
Název Busta Klementa Gottwalda
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Ostrava
Archiv města Rychvald.
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Rychvald Rychvald
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění U zdi napravo od vstupu do ZŠ na ulici Školní.
Další rozměry Výška busty 75 cm.
Datace jednání v komisi 19701971
Datace realizace 1971
Datace kolaudace 1971
Typ
 • busta
 • památník / pomník
Materiál
 • kámen
  • žula
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • měď a slitiny
   • bronz
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

Zhotovení bronzového odlitku Makovského busty stálo 18 672 Kčs; komise zavrhla použití umělého kamene pro pozadí busty a požadovala kvalitní žulu; autor nerespektoval požadavek komise na předložení soklu a busty 1 : 1, místo toho požádal přímo o kolaudaci; při kolaudaci, k níž byl přizván znalec díla Vincence Makovského Miloš Axman, komise vytkla řadu nedodělků stavebního a architektonického charakteru (spára mezi stěnou školy a zdí památníku, opomenutí okapní spáry, mělký nápis na zdi, špatné umístění žerdí); výše honoráře ne zcela jasná (proběhla fakturace Ulmannovi na 15 tisíc, později se již o žádné faktuře nehovoří, avšak do původně očekávaného honoráře 55 tisíc měly spadat i náklady na zhotovení busty a samozřejmě materiál pro stavbu dekorativní zdi památníku, tedy je možné, že ve výsledku bylo zaplaceno 55 tisíc Kčs, z toho 15 tisíc autorovi architektonického návrhu); zajímavostí je, že škola byla zprovozněna již k 1. 9. 1968 a původně byla vyzdobena jinými artefakty – před školou se nacházel bludný balvan, později odsunuty k jinému křídlu školy, a na místě památníku s bustou Gottwalda se na zdi nacházel reliéf s ptáky letícími za sluncem; nová výzdoby školy objednaná u ostravského Díla v roce 1970 tedy měla tuto původní výzdobu překrýt novou vrstvou.

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 2/1970–4/1971, 5. 5. 1970, 19. 5. 1970, 20. 10. 1970, 3. 11. 1970, 23. 2. 1971.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 5/1971–4/1972, 15. 6. 1971, 6. 7. 1971, 13. 7. 1971, 20. 7. 1971.

Archivní fotodokumentace
Archiv města Rychvald.
Budova školy s původní výzdobou, archiv města Rychvald.
ZpracovalJakub Ivánek
Fotografoval