Velká Eva

Číslo záznamu 22076
Název Velká Eva
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Ostrava
Velká Eva 2014/JI
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Havířov Havířov-město
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění V centrálním parku mezi Dlouhou a Národní třídou (původně součást kašny v přední části parku, dnes u křížení cest v boční části parku).
Výška 270cm
Šířka 170cm
Hloubka 100cm
Datace jednání v komisi 19671970
Datace realizace 1970
Datace kolaudace 1970
Datace restaurování 2004
Datace transferu 2004
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • mramor
Stav dobrý (ke dni 21.06.2016)
Popis poškození Vlastní plastika v dobrém stavu, ovšem fontána zrušena a plastika nevhodně instalována v parku na křížení cest.
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Text hesla

Není známo, kdy byla zakázka zadána a jestli proběhlo zadání na základě soutěže; roku 1969 propásl Hlavinka termín na podání dalšího návrhu a na podzim mu byl úkol odejmut a přiřknut Konrádu Babrajovi, Hlavinka se ale dohodl s Babrajem i s komisí, že úkol znovu převezme; původně měla být fontána doplněna plastikou z bronzu, ale kvůli problémům s odlitím v termínu byla nakonec schválena realizace v kameni; při přemístění sochy v roce 2004 restaurována; název Velká Eva pochází z katalogu výstavy Čestmíra Hlavinky.

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1967 (strojopisy), 27. 6. 1967.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Zápisy o jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 9/1968–1/1970, 29. 7. 1969, 14. 10. 1969, 25. 11. 1969, 2. 12. 1969, 9. 12. 1969.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 2/1970–4/1971, 10. 2. 1970, 24. 3. 1970, 30. 6. 1970, 3. 11. 1970.

Literatura

Iva Štouračová, Plastika v exteriéru města Havířova (bakalářská práce), Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění FF OU, Ostrava 2010, s. 33, 52.

Alena Krtilová, Výtvarné město Havířov, Havířov – Ostrava 2017.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Velká Eva 2014/JI
Velká Eva 2014/JI
Velká Eva 2014/JI
Velká Eva 2014/JI
Velká Eva 2014/JI
Velká Eva 2014/JI
Velká Eva 2014/JI
Velká Eva 2014/JI
Velká Eva 2016/JI
Velká Eva 2013/JI
Velká Eva 2013/JI
Archivní fotodokumentace
Velká Eva, foto archiv Martina Vozky.
Velká Eva, foto Ludvík Slečka.
Soukromá sbírka.
Dobová pohlednice z počátku 70. let 20. století, foto J. Tkáč, soukromá sbírka.
Z knihy Havířov. Socialistické město, 1974, foto Petr Sikula.
foto Stanislav Ubík
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek