Basketbalista

Číslo záznamu 22137
Název Basketbalista
Autor (autoři) díla
2016 JCe
kraj okres obec kat. území
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice České Budějovice 2
Ulice čp. / č. o.
Stromovka
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Umístěno před východním průčelí Sportovní haly, jež se obrací k městu, v obdélné ploše se zelení, která je vymezena betonovou zídkou s lavičkami. Situováno nikoliv na osu stavby, ale na osu levého okraje centrálního vstupu.
Datace realizace 1985
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • žula
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav poškozeno (ke dni 22.11.2017)
Popis poškození chybějící žulová deska na soklu
Literatura

Anna Novotná, Umění ve veřejném prostoru Českých Budějovic v letech 1948–1989 (bakalářská práce FF JČU), České Budějovice 2017.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
11/2017 EGr
11/2017 EGr
ZpracovalEliška Gregorová, Jan Červinka
FotografovalEliška Gregorová, Jan Červinka