"Plastika Gymnastka" před sportovní halou

Číslo záznamu 22376
Název "Plastika Gymnastka" před sportovní halou
Autor (autoři) díla
Otilie Šuterová (*1940) (hlavní autor)
Antonín Vaněk (architekt)
Investor ONV Třebíč
2017 KD
kraj okres obec kat. území
Kraj Vysočina Třebíč Třebíč Třebíč
Ulice čp. / č. o.
Fügnerova 1226/ 10
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Socha se nachází vedle hlavního vstupu do sportovní haly L. Pokorného.
Výška 208cm
Šířka 115cm
Další rozměry Sokl: v. 54 cm, š. 115 cm, hl. 100 cm; noha soklu: š. 38 cm, hl. 50 cm; socha: v. 154 cm; celková výška: 208 cm.
Datace realizace 1977
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • keramika
    • kamenina
Stav poškozeno (ke dni 10.08.2017)
Popis poškození Zchátralý betonový sokl je odrolený až na vyčnívající železnou armaturu.
Související objekty
Text hesla

V roce 1976 byl schválen návrh architektonického začlenění. V květnu 1977 pak komise doporučila pro plastiku dva spárořezy. V září stejného roku bylo dílo ukončeno a autorům byl vyplacen honorář. Na rok 2017 je městem Třebíč plánováno restaurování díla.

Prameny

MZA Brno, Fond: G 608 ČFVU Dílo Gottwaldov, balík č. 1, spis 289/76. 

Literatura

Renáta Ramazanová, Otilie Šuterová (kat. výstavy), Gottwaldov 1985.

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1977, Praha 1977.

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1976-1977, II. díl, Praha 1977, s. 264.

Zdeněk Čubrda, Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Brno 1985, s. 57.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2006, XVII. Šte-Tich, Ostrava 2006, s. 165-166.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
Archivní fotodokumentace
Renáta Ramazanová, Otilie Šuterová (kat. výstavy), Gottwaldov 1985.
ZpracovalJakub Kmošek, Karel Dudr
FotografovalKarel Dudr