Sgrafitová výzdoba sálu kulturního domu

Číslo záznamu 22380
Název Sgrafitová výzdoba sálu kulturního domu
Autor (autoři) díla
Jan Fišar (1912–1991) (hlavní autor)
Investor MNV Vrbice
8/2022 KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Břeclav Vrbice Vrbice u Velkých Pavlovic
Ulice čp. / č. o.
Vrbice 89
Další rozměry Meziokenní pole mají šířku od 122 do 124 cm, svislá pole na protější stěně od 96 do 98 cm a sgrafita po stranách pódia 224 cm (pohledově vlevo) a 220 cm (vpravo). Výška nebyla měřena.
Datace realizace 1963
Typ
  • malba nástěnná
  • sgrafito
Materiál
  • další anorganické materiály
    • štuk / omítka
  • nátěrové hmoty a barvy
Stav dobrý (ke dni 04.01.2022)
Popis poškození Vnitřní prostory kulturního domu prošly v roce 2020 rekonstrukcí. Restaurování sgrafit provedl Jaroslav Hasík, žák Jana Fišara na učilišti v Hustopečích. Otvory ve středech některých květin na stěnách a v rohových stropních polích jsou pozůstatky po původním osvětlení místnosti.
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Text hesla

Kulturní dům ve Vrbici zahájil svou činnost v roce 1963. V tomto roce pravděpodobně vznikla i bohatá vnitřní výzdoba společenského sálu, který se nachází v pravé části budovy.

Jan Fišar navazuje na tradiční lidové motivy. V jeho sgrafitech se potkávají slovácké rostlinné ornamenty s figurálními scénami. Nevyhýbá se ani současným motivům. Mezi vrbeckými šohaji můžeme vidět pohledy na místní dominanty (domy, kostel) a reálie šedesátých let jako je traktor na poli nebo pionýr.

Spodní vrstva omítky je probarvená modrošedě, na ni je nanesena okrová vrstva a proškrabána do nestejné hloubky, vše je přetřeno hašeným vápnem s přídavkem fermeže. Po zaschnutí Fišar dotvořil sgrafita malbou barvami, což jim dodává neobyčejnou živost. 

Literatura

Kateřina Valíková, Sgrafitová výzdoba sklepních areálů jižní Moravy 70. a 80. let 20. století (diplomová práce FF Masarykovy univerzity), Brno 2013. 

Bohumila Bařinová - Tomáš Bílek - Renáta Horáková et al, Vrbice, setkávání s minulostí, Vrbice 2014, s. 91 - 96.

Tomáš Bílek, Rekonstrukce kulturního domu, Vrbecký zpravodaj, duben 2020, s, 16 - 17, https://www.vrbice.cz/obrazky-soubory/vrbecky-zpravodaj_duben-2020-na-we..., vyhledáno 2. 12. 2021.

Jaroslav Hasík, Odkaz mistra Jana Fišara z Bořetic, Vrbecký zpravodaj, duben 2020, s. 18, https://www.vrbice.cz/obrazky-soubory/vrbecky-zpravodaj_duben-2020-na-we..., vyhledáno 2. 12. 2021.

Fotodokumentace aktuálního stavu
1/2022 KK
1/2022 KK
1/2022 KK
1/2022 KK
1/2022 KK
1/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
signatura (8/2022 KK)
signatura (8/2022 KK)
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
8/2022 KK
ZpracovalKlára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová