Památník osvobození

Číslo záznamu 22416
Název Památník osvobození
Autor (autoři) díla
JI 2013
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Opava Opava Opava-Předměstí
Ulice čp. / č. o.
náměstí Joy Adamsonové
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění vzniklo pro náměstí Osvoboditelů, odkud bylo roku 1980 přestěhováno do Městských sadů, z těch pak roku 2009 přesunuto na současné místo do parku na náměstí Joy Adamsonové
Výška 500cm
Šířka 380cm
Hloubka 380cm
Datace jednání v komisi 19641975
Datace realizace 1970
Datace transferu 19802009
Typ
 • památník / pomník
 • reliéf
 • socha / sousoší
Materiál
 • další anorganické materiály
  • železobeton
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • měď a slitiny
   • měď
    • měděný plech
Stav poškozeno (ke dni 05.12.2019)
Popis poškození posprejováno, poškrábáno, popsáno
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Text hesla

Plastika vznikla jako Památník osvobození pro náměstí Osvoboditelů, které architektonicky upravil bratr Sylvy Lacinové Lubor. Za normalizace však nebylo spíš abstraktně vyhlížející dílo vnímáno pozitivně, a proto je roku 1980 nahradil nový památník se sochou Rudoarmějce od Antonína Kalvody (po jeho smrti dílo dokončil syn Ivan, srov. heslo). Památník Lacinové byl přemístěn do Městských sadů a začal být označován jako Pomník k výročí založení města. Na počátku nového tisíciletí byla plastika narušena sběrači kovů, a proto dolšo v letech 2008–2009 k její opravě (provedl umělecký pasíř Pavel Strakoš) a následnému přemístění na další lokalitu, do parku na náměstí Joy Adamsonové, které je na rozdíl od Městských sadů uprostřed města, a tudíž více na očích.

Místo pro památník se hledalo již od roku 1964. Soutěž proběhla patrně následujícího roku.

Zatímco umělecké dílo samotné bylo zřejmě hotovo již roku 1970, architektonická část (zpevněné plochy, dláždění, schodiště, úprava zdi kláštera v pozadí) se řešila v komisi i na místě zřejmě až v první polovině 70. let.

V letech 1974–1975 označil MěstNV v Opavě dílo (zřejmě ve snaze uchránit ho proti výtkám, že takto nemá památník osvobození vypadat) za "pouhou ozdobu": "Z různých důvodů, hlavně proto, že se jedná o abstraktní pomník, bylo upuštěno od původního záměru a krychle byla postavena jako plastika pro dekorativní účel." Dále obhajují její instalaci, která je hodnocena i návštěvníky z jiných měst kladně. Rozhodnutí o doplacení částky 15 tisíc Kčs autorům, která byla Dílem zadržena, nechávají na umělecké komisi. Ta však nakonec roku 1975 bez vysvětlení uzavírá akci "v rozsahu doposud vyplacených honorářů". V roce 1979 byla vypsána soutěž na přemístění plastiky, k níž byli vyzváni rovněž autoři, ale ti se nakonec nezúčastnili a komise vybrala návrh architektů Májky a Májkové na transfer do tehdejších Gottwaldových (dnes Městských) sadů.

Dílo se vlastně skládá ze čtyř reliéfů, které jsou stylizovaným obrazem krajiny a společenské situace (Krajina mrtvého slunce, Krajina vycházejícího slunce). Pylon, na němž jsou měděné reliéfy zavěšeny, je dnes z betonu, ale archivní materiály hovoří o žule (je možné, že při stěhování došlo k výměně pylonu).

 

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace (záležitosti hledání místa pro památník z roku 1964 a řešení rozporů v letech 1974–1975)

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace (přemístění památníku 1979)

Literatura

Bronislava Gabrielová – Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 17, 110 + obrazová příloha.

Faktografický sborník vývoje Ústředí uměleckých řemesel v letech 19521972 [obrazová část], Praha 1974, obr. 37.

B. Gabrielová, Monumentální tvorba Sylvy Lacinové, Československý architekt XXIX, 1983, č. 8, s. 8.

Tomáš Skalík, Opavské sochy II. Opavská předměstí, Opava 2013, s. 98.

http://www.zaopavu.cz/view.php?cisloclanku=2008020010

http://www.zaopavu.cz/view.php?nazevclanku=pout-sochy-opavou-pokracuje&cisloclanku=2009100004

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2013
JI 2013
pamětní nápis na vnitřní straně měděných reliéfů, JI 2019
řešení vnitřní části, JI 2019
řešení vnitřní části, JI 2019
detaily poškození a řešení vnitřní části, JI 2019
detaily poškození, JI 2019
detaily poškození, JI 2019
Archivní fotodokumentace
S. Lacinová, L. Lacina památník osvobození. Faktografický sborník vývoje Ústředí uměleckých řemesel v letech 1952 - 1972 [obrazová část], obr. 37.
původní umístění na náměstí Osvoboditelů před dokončením architektonické části, archivní foto z knihy Sylva Lacinová, Brno 1996
původní umístění na náměstí Osvoboditelů po dokončení architektonické části, ZAO Dílo, složka dokumentace
původní umístění na náměstí Osvoboditelů po dokončení architektonické části, ZAO Dílo, složka dokumentace
foto Josef Novák (cca 1979), soukromá sbírka
Bronislava Gabrilová - Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996.
Bronislava Gabrilová - Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996.
ZpracovalEliška Špotová, Jakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek, Josef Novák