Busta J. Fučíka

Číslo záznamu 22760
Název Busta J. Fučíka
Autor (autoři) díla
10/2017 ZK
kraj okres obec kat. území
Ústecký kraj Most Most Most II
Ulice čp. / č. o.
Bělehradská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Busta je instalována na štíhlém betonovém pylonu při vstupu do základní školy. Doplněna je o bronzový nápis Lidé bděte!
Datace realizace 1954
Typ
  • busta
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav dobrý (ke dni 18.10.2017)
Popis poškození Povrch díla je zčernalý prachovými depozity a biologickým napadením.
Text hesla

Na tvorbě pomníku Julia Fučíka se vedle Kyselky měli podílet i sochaři Bradáček a Solařík. Po přemístění na současné místo byla busta nově instalována na 6 m vysoký štíhlý betonový sokl s bronzovým nápisem „Lidé bděte!“. V soupise Kyselkova díla figuruje busta s daty 1954 a 1960.

Literatura

Severočeští výtvarníci, Ústí nad Labem 1986, s. 56.

Václav Kyselka: Sochy: Katalog výstavy, Brno 13. 12. 1985 - 12. 1. 1986, Brno 1985.

Jan Škvára, Václav Kyselka  výběr ze sochařského díla 19421982 (katalog výstavy), Litoměřice 1982, s. 13.

Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2017 ZK
10/2017 ZK
10/2017 ZK
10/2017 ZK
ZpracovalZuzana Křenková
FotografovalZuzana Křenková