Pamětní deska Františku Valentovi

Číslo záznamu 23018
Název Pamětní deska Františku Valentovi
2017 ZS
kraj okres obec kat. území
Kraj Vysočina Třebíč Jemnice Jemnice
Ulice čp. / č. o.
Valentova 675
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Pamětní deska se nachází na budově čp. 675 ve Valentově ulici, kde byl podle městské kroniky v 80. letech dětský domov.
Výška 113cm
Šířka 68cm
Hloubka 6cm
Odhad datace do roku 1985 (1945 až 1985)
Typ
  • pamětní deska
  • reliéf
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
Stav dobrý (ke dni 10.10.2017)
Popis poškození Nový nátěr kovové desky, při hranách je však viditelná rez.
Prameny

Kronika města Jemnnice, s. 262, in: Rok 1985 (mesto-jemnice.cz), vyhledáno 24. 3. 2021.

Literatura

Olga Pitourová, Nezapomínejme, Jemnické listy, březen 2015, s. 17 - 19, in: File.ashx (mesto-jemnice.cz), vyhledáno 1. 2. 2021.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2017 ZS
2017 ZS
2017 ZS
2017 ZS
ZpracovalZlata Strmisková
FotografovalZlata Strmisková