Kompozice "Umělá krajina" u Vodní elektrárny Dalešice

Číslo záznamu 23061
Název Kompozice "Umělá krajina" u Vodní elektrárny Dalešice
Autor (autoři) díla
Investor Energoinvest Kramolín
ZS 2017
kraj okres obec kat. území
Kraj Vysočina Třebíč Kramolín Kramolín
Ulice čp. / č. o.
vodní nádrž Dalešice
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo se nachází podél příjezdové cesty k vodní elektrárně (nad parkovištěm pro veřejnost).
Výška 700cm
Šířka 1450cm
Hloubka 100cm
Další rozměry Uvedené rozměry se vztahují na obklad opěrné zdi. Ostatní nezměřitelné.
Datace realizace 19791984
Typ
  • architektonický objekt
  • fontána / kašna / vodní prvek
  • obklad
  • památník / pomník
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
  • kámen
  • slitiny železa a neželezné kovy
Stav poškozeno (ke dni 01.11.2017)
Popis poškození Poškozen je zejména obklad stěny z hadcových dlaždiček, které jsou polámané nebo chybí úplně (tak, že je vidět pouze podkladový beton). Dále lze pozorovat biologickou korozi a znečištění povrchu díla. Kovové části díla jsou ale nově natřeny.
Související objekty
Text hesla

Jedná se o zajímavý počin v oblasti československého land artu, který stojí na pomezí volného umění a architektury. Hlavním motivem je stylizace tekoucí vody, začínající v nejvyšším bodě na opěrné zdi a "stékající" od kovového terče symbolizujícího energii až po nejníže položenou fontánku. Dílo koncipoval jako architekt Ivan Ruller. Jeho syn Tomáš se na řešení podílel jako sochař. Obklad z břidlice na opěrné zdi vytvořil brněnský malíř Karel Rechlík, Sylvě Lacinové - Jílkové byl v literatuře připisován mylně (viz Říhová). Od ní pochází měděný reliéf Vznik energie v interiéru strojovny.
Kompozice (zamýšlená investorem jako pomník budovatelům přehrady) vznikla pro nedostatek financí z materiálu, který zbyl po stavbě elektrárny a přehrady. Umělci se nabídli, že jej vytvoří bez nároku na honorář. 

Prameny

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1978, inv. č. 51, 5. 6. 1978, 18. 9. 1978.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1979, inv. č. 52, 3. 9. 1979, 10. 12. 1979.

Literatura

Lenka Kudělková - Alena Mizerová (red.), Architekt Ivan Ruller. Ohlédnutí k životnímu jubileu, Brno 2004, s. 43.

Vladislava Říhová, Kraj Vysočina, in: Zuzana Křenková - Vladislava Říhová - Michaela Čadilová (edd.), Sochy a města. Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945 - 1989, Litomyšl 2020, s. 81.

ZA STÁNÍ / STAND STILL (ruller.cz), vyhledáno 12. 4. 2021.

Tomáš Ruller: Svět pod brýlemi a kloboukem | EARCH., vyhledáno 12. 4. 2021.

Fotodokumentace aktuálního stavu
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
Archivní fotodokumentace
Lenka Kudělková - Alena Mizerová (red.), Architekt Ivan Ruller. Ohlédnutí k životnímu jubileu, Brno 2004, s. 43.
Lenka Kudělková - Alena Mizerová (red.), Architekt Ivan Ruller. Ohlédnutí k životnímu jubileu, Brno 2004, s. 43.
ZpracovalZlata Strmisková, Klára Kořanová
FotografovalZlata Strmisková