Život na mořském dně

Číslo záznamu 23281
Název Život na mořském dně
Autor (autoři) díla
MKK
kraj okres obec kat. území
Kraj Vysočina Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Město Žďár
Ulice čp. / č. o.
Chelčíckého 229/ 1
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Mozaiky jsou instalovány v průčelí vedle vchodu do nádražní budovy cca 20 cm nad zemí, směřovány jsou na severovýchod. Mozaiky jsou shora kryté střechou.
Výška 230cm
Šířka 750cm
Další rozměry Oba panely mají stejné rozměry.
Datace realizace 1967
Typ
  • mozaika
Materiál
  • sklo
    • štípané sklo
Stav dobrý (ke dni 16.12.2014)
Popis poškození Budova nádraží je v dobrém stavu, nebyly pozorovány žádné výrazné ztráty stavebního materiálu či praskliny. Na povrchu kostek je patrné znečištění prachem, exhalacemi či lepidlem z polepů plakáty. Některé kostky z červeného skla vykazují na svém povrchu bělavé zabarvení (pravděpodobně korozní poškození skla).
Související objekty
Text hesla

Vstupní partie budovy vlakového nádraží ve Žďáru nad Sázavou je v přízemí doplněna dvěma protějškově komponovanými skleněnými mozaikami Život na mořském dně. Panely mají ležatě obdélný tvar. Na pozadí ve středních a světlých odstínech modré barvy jsou položeny kontrastující abstraktní obrazce. V levém obrazu využívají více geometricky členěné plochy s vertikálními liniemi a jednou horizontálou. Objevují se zde svěžejší barvy červených, žlutých či světle zelených útvarů. V pravé části mozaikové výzdoby geometrická struktura zcela schází a plocha pozadí je pročleněna organicky utvářenými prvky v převažující fialové barvě s černými doplňky.

Obě mozaiky jsou v pravých dolních rozích signované MATAL 1967, čímž poukazují na autora návrhu malíře Bohumíra Matala. Realizaci děl pro veřejný prostor se autor věnoval po celý tvůrčí život. Často spolupracoval se svým kolegou ze skupiny Brno 57 architektem Ivanem Rullerem, pro jehož brněnské sídliště Lesná navrhl cihlové dělící stěny. Na realizaci návrhů monumentálních prací osobně dohlížel, při keramických mozaikách spolupracoval se svou první ženou keramičkou Boženou Matalovou. O charakteru Matalovy monumentální tvorby po polovině 60. let vypovídá mříž pro internát učiliště Adast v Adamově, která zdobila stěnu jídelny v přízemí. Kovová struktura má černou barvu, na niž navazují barevné abstraktní obrazce. Podobnou pevnou strukturu černých linií vymezujících abstraktní barevné tvary na neurčitém modrém pozadí představují i dvě žďárské mozaiky.

 

Literatura

Soňa Večeřová, Bohumír Matal – realizace v architektuře, bakalářská práce, FF MU Brno, 2011.

Ivo Filka, Jaroslav Švoma, Ždár nad Sázavou v zrcadle staletí. Žďár nad Sázavou 2005, s. 102–103.

 

Fotodokumentace aktuálního stavu
MKK
MKK
MKK
MKK
MKK
MKK
MKK
MKK
MKK
MKK
12/2014 VR
12/2014 VR
12/2014 VR
ZpracovalVladislava Říhová, Zuzana Křenková, Petr Horák
FotografovalMichaela Knězů Knížová, Vladislava Říhová