Vysočina

Číslo záznamu 23298
Název Vysočina
Autor (autoři) díla
Foto: Petr Horák, 2018
kraj okres obec kat. území
Kraj Vysočina Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Město Žďár
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění V parčíku před kinem.
Další rozměry Výška kamenné části 280cm.
Datace realizace 1963
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • korozivzdorná ocel
Stav dobrý (ke dni 08.08.2018)
Související objekty
Text hesla

Před kvalitní architekturou žďárského kina dostavěného r. 1963 stojí neméně kvalitní plastika A. Košíka. Stylizovaní ptáci (či hřebeny Českomoravské krabatiny?) na kovaných prutech protínajících obrovský kamenný balvan, směle našikmený.

Literatura

Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz?element=13738667&action=element&presenter=ElementsResults (vyhledáno 25. 9. 2018.
Jana Kořínková, heslo Stalingrad projektu Paneláci. http://www.panelaci.cz/sidliste/kraj-vysocina/zdar-nad-sazavou-stalingrad (vyhledáno 25. 9. 2018.
Ivo Filka, Jaroslav Švoma, Ždár nad Sázavou v zrcadle staletí. Žďár nad Sázavou 2005, s. 101.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Foto: Petr Horák, 2018
Foto: Petr Horák, 2018
Foto: Petr Horák, 2018
Foto: Petr Horák, 2018
Foto: Petr Horák, 2018
Foto: Petr Horák, 2018
Foto: Petr Horák, 2018
Foto: Petr Horák, 2018
ZpracovalPetr Horák
FotografovalPetr Horák