Výtvarné prvky pro hřiště mateřské školy

Číslo záznamu 23353
Název Výtvarné prvky pro hřiště mateřské školy
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Olomouc
MUO, fond Dílo, karton 1.
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Přerov Hranice Hranice
Ulice čp. / č. o.
Galašova 1747
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo se nacházelo v zahradě mateřské školy Míček.
Výška 180cm
Šířka 700cm
Datace realizace 19821983
Typ
  • herní prvek
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav zaniklé dílo (ke dni 21.08.2018)
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Text hesla

Výtvarně řešená stěna pro míčové hry se nacházela na hřišti mateřské školy.

Obdobné herní prvky Přindiš navrhl ve stejném roce pro další typově projektovanou mateřskou školu v Hranicích (Plynárenská 1791), kde se stále nacházejí. 

Prameny

Muzeum umění Olomouc, fond Dílo, karton 1.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1983, Praha 1983, s. 110.

Archivní fotodokumentace
Realizace. MUO, fond Dílo, karton 1.
Maketa herních prvků. Foto z pozůstalosti J. Přindiše, v majetku rodiny.
Detail herního prvku před osazením. Foto z pozůstalosti J. Přindiše, v majetku rodiny.
ZpracovalJan Jeništa, Václav Dvořák, Lucie Rychnová
FotografovalJan Jeništa