Sgrafita na průčelí Kulturního domu

Číslo záznamu 23383
Název Sgrafita na průčelí Kulturního domu
Autor (autoři) díla
Kresba ústředního sgrafita Múzy (soukromý archiv V. Reichsfelda)
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Hodonín Veselí nad Moravou Veselí-Předměstí
Ulice čp. / č. o.
náměstí Míru 667
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Na průčelí budovy Kulturního domu.
Datace jednání v komisi 19591961
Datace realizace 1961
Typ
  • sgrafito
Materiál
  • další anorganické materiály
    • štuk / omítka
Stav zaniklé dílo (ke dni 04.09.2018)
Popis poškození Sgrafita byla vážně poškozena vlhkostí ještě před rokem 1985 (protože na pohlednici, kde jsou již odstraněna, ještě před nákupním střediskem Hutník není instalována socha ženy s kočárkem: záznam č. 6704). Pevně držící části sgrafit byly ponechány, zbytek osekán a celé plochy byly nově omítnuty.
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

Podoba výzdoby exteriéru Kulturního domu ve Veselí nad Moravou se projednávala v Krajské umělecké komisi od roku 1959. Jako autor byl zvolen malíř Milan Staněk. Jeho návrh výjevů ze Snu noci svatojánské nebyl přijat jako příliš "vzdálený" místnímu obyvatelstvu. Dále byli osloveni malíři Bubeníček, Matas (snad Václav), Ruda Šváb a Josef Liesler. Uvažovalo se i o výzdobě v podobě keramického vlysu. Nakonec zvítězily Švábovy a Lieslerovy návrhy sgrafit s lidovou a poetickou tématikou, které byly realizovány pravděpodobně na konci roku 1961.

Prameny

NA Praha, ČFVU Dílo, kt. 103, Zápis ze 7. 9. 1959. 

NA Praha, ČFVU Dílo, kt. 104, Zápis ze 27. 3. 1960, 3. 6. 1960, 10. 6. 1960, 17. 6. 1960. 

NA Praha, ČFVU Dílo, kt. 105, Zápis ze 2. 9. 1960, 30. 9. 1960, 16. 12. 1960. 

NA Praha, ČFVU Dílo, kt. 106, Zápis ze 9. 6. 1961, 7. 7. 1961.

Archivní fotodokumentace
soukromý archiv, 80. léta 20. století
https://www.veseli-nad-moravou.info/fotopohlednice, vyhledáno 24.9.2020.
Kresba ústředního sgrafita Múzy (soukromý archiv V. Reichsfelda)
Autorský podpis na obrazu Múzy (soukromý archiv V. Reichsfelda)
Sgrafito s motivem tance - vlevo nahoře (soukromý archiv V. Reichsfelda)
Sgrafito s námětem rodiny - vpravo nahoře (soukromý archiv V. Reichsfelda)
Mezi lety 1974 a 1985 (soukromý archiv V. Reichsfelda)
ZpracovalVladislava Říhová, Klára Kořanová
Fotografoval