Domovní znamení

Číslo záznamu 23389
Název Domovní znamení
Autor (autoři) díla
08/2015 VŘ
kraj okres obec kat. území
Zlínský kraj Zlín Zlín Zlín
Ulice čp. / č. o.
Benešovo nábřeží 3828
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Mozaiková domovní znamení jsou instalována v průčelí nad vchody do domu.
Výška 50cm
Šířka 90cm
Datace realizace 1953
Typ
  • domovní znamení
  • mozaika
Materiál
  • sklo
    • prefabrikované skleněné kostky
Stav poškozeno (ke dni 17.08.2015)
Popis poškození Mozaiky jsou po obvodu znečištěny nátěrovou barvou.
Text hesla

První celopanelový bytový dům v Československu (tzv. typ G 40, návrh architekti B. Kula, H. Adamec a K. Janů) byl postaven v roce 1953 ve Zlíně. Pětipodlažní budova o čtyřiceti bytech a dvou oboustranně průchozích vchodech z vnější strany nepůsobí jako panelový dům, mimo jiné také proto, že nese různé dekorativní prvky, na pozdějších prefabrikovaných panelových domech již nepoužívané. Spoje mezi panely kryjí pilastry, korunní římsa je plasticky vyvinutá a zvedá se nad ní atika doplněná vázami. Zachovanou částí dekoru budovy je výzdoba vchodových partií a portiků, kde se uplatnil specifický druh skleněné mozaiky s kameny kruhového tvaru. Dům je hlavními vstupy orientován k západu. Zde se v mírně vpadlých ležatě obdélných polích nad dveřmi objevují domovní znamení. První, který nese dataci 1953, zobrazuje červený úhelník, žluté kružidlo a šedou vodováhu. Druhé představuje na bílém pozadí zelenou větvičku s lipovými listy a květy svázanou červenou stuhou. Kromě těchto desek se mozaika uplatnila i na výzdobě vlysů portiků, kde kombinuje materiál červené a bílé barvy.

Domovní znamení z tzv. železnobrodské mozaiky navrhla sklářská výtvarnice Ludmila Zahradníková – Brychtová působící ve středisku Sklo v architektuře v n. p. Železnobrodské sklo. Se stejným materiálem domovních znamení se setkáváme jen výjimečně, o dva roky později se uplatnil na pražském sídlišti v Kobylisích a na konci 50. let 20. století i na bytových domech přímo v místě výroby mozaiky v Železném Brodě.

Literatura

Jaroslav Brychta, Nové použití skla v architektuře, in: Arnošt Štulík, Sklo ve stavebnictví, Praha 1955, s. 125.
Vladislava Říhová – Zuzana Křenková, Zápisy komisí pro spolupráci architekta s výtvarníkem a další prameny pro výzkum mozaik ve veřejném prostoru socialistického Československa, Zprávy památkové péče, 2017, č. 3, s. 303–313.

Fotodokumentace aktuálního stavu
08/2015 VŘ
08/2015 VŘ
08/2015 VŘ
08/2015 VŘ
08/2015 VŘ
08/2015 VŘ
08/2015 VŘ
08/2015 VŘ
08/2015 VŘ
ZpracovalVladislava Říhová, Zuzana Křenková
FotografovalVladislava Říhová