Abstraktní kompozice a kompozice Květy

Číslo záznamu 23392
Název Abstraktní kompozice a kompozice Květy
Autor (autoři) díla
František Nikl (hlavní autor)
Jan Hanáček (další autor)
02/2014 VR
kraj okres obec kat. území
Zlínský kraj Zlín Zlín Zlín
Ulice čp. / č. o.
tř. Tomáše Bati 299
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Mozaiky jsou instalovány vedle vstupu do bývalé budovy VÚGPT.
Výška 290cm
Šířka 1380cm
Datace realizace 1974
Typ
  • mozaika
Materiál
  • sklo
    • štípané sklo
Stav poškozeno (ke dni 13.02.2014)
Popis poškození Povrch mozaik je znečištěn prachem a nátěrem. Objevují se místa s nedočištěnou spárovací hmotou, která částečně pokrývá i kostky. Povrch fialových kostek je jemně rozpraskaný, odlupují se z něj šupinky skla. Několik kostek je prasklých.
Text hesla

Objekt Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie (VÚGPT) byl vystavěn v roce 1965 podle návrhu architekta F. Pavelky. Hlavní administrativní budova svou převýšenou hmotou vévodí celému areálu. Její fasádu doplňují přízemní spojovací křídla opatřená na vnější straně sloupy, za kterými jsou jen v mírném odstupu situovány dvě podélně rozvinuté mozaiky. Vpravo je to abstraktní kompozice Jana Hanáčka, vlevo Květy od Františka Nikla. Obě mozaiky vznikly v roce 1974. Ačkoliv jsou provedeny jako souvislé scény, vzhledem k představeným sloupům se pro diváka uplatňují jen v podobě oddělených kompozic.

Mozaika Jana Hanáčka je v pravém dolním rohu signována HANÁČEK 74, v levém dolním rohu je opatřena značkou Ústředí uměleckých řemesel, jehož mozaikářská dílna realizaci provedla. Abstraktní scéna kombinuje zřejmě různé květiny a stromy, které vystupují v chladnější barevnosti na barevně teplém (červená, oranžová, žlutá) pozadí. Mozaika Františka Nikla, jejíž dobový název Květy známe z publikovaných záznamů, byla navržena zřejmě v těsné spolupráci s Janem Hanáčkem. Představuje kompozici s obdobnou barevnou škálou, ve které vynikají bílé, žluté a oranžové tvary. V pravém dolním rohu je signovaná NIKL 74, v levém opatřená stejnou značkou Ústředí uměleckých řemesel, jako předchozí dílo.

 

Prameny

Soukromý archiv Františka Tesaře

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1974, Praha 1974, s. 84.

Zdeněk Čubrda, Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Brno 1985, s. 41.

Fotodokumentace aktuálního stavu
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
ZpracovalZuzana Křenková, Vladislava Říhová
FotografovalVladislava Říhová