Zastavení křížové cesty

Číslo záznamu 23393
Název Zastavení křížové cesty
Autor (autoři) díla
06/2015 VŘ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Hodonín Žarošice Žarošice
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Soubor mozaik je osazen v nikách zděných zastavení křížové cesty v areálu poutního kostela sv. Anny.
Výška 100cm
Šířka 60cm
Datace realizace 1988
Typ
  • mozaika
Materiál
  • sklo
    • štípané sklo
Stav dobrý (ke dni 09.09.2015)
Popis poškození Jednotlivé zděné pilíře jsou v dobrém stavu, samotné mozaiky jsou také v dobrém stavu, občas schází jednotlivé skleněné kostky. Okraje mozaik jsou přetřeny bílou nátěrovou barvou nebo pokryty spárovací hmotou.
Text hesla

Čtrnáct mozaik tvořících cyklus zastavení křížové cesty dotváří prostor kolem poutního kostela sv. Anny v Žarošicích. Jejich autorem je Antonín Klouda. Mozaiky jsou zasazeny do segmentově zaklenutých nik starších masivních zděných pilířů zastavení, které jsou vezděny do západní a východní stěny ambitu a čtyři z nich stojí samostatně jižně od kostela. Cyklus začíná u vstupu do areálu na západní stěně a obíhá kostel až k druhému východnímu vstupu – I. Ježíš odsouzen k smrti; II. Ježíš přijímá kříž, III. Ježíš padá pod křížem poprvé, IV. Ježíš potkává svou matku, V. Šimon Kyrenský pomáhá Ježíši nést kříž, VI. Veronika podává Ježíši roušku, VII. Ježíš padá pod křížem podruhé, VIII. Ježíš napomíná plačící ženy, IX. Ježíš padá pod křížem potřetí, X. Ježíš zbaven roucha, XI. Ježíš přibit na kříž, XII. Ježíš umírá na kříži, XIII. Tělo Ježíše sňato z kříže, XIV. Tělo Ježíše uloženo do hrobu. Mozaiky představují abstrahované figurální scény odehrávající se v neurčitém prostoru. Jejich hlavním výrazových prostředkem je silná kresebná linie vymezující postavy a především barevná kompozice, ve které vystupují světlejší figury na tmavším pozadí. Barevné ladění jednotlivých výjevů kolísá od okrové a šedé přes tmavě červenou po modrou barvu. Mozaiky jsou provedeny v reliéfu různě velkých štípaných skleněných kostek.
Antonín Klouda pracoval jako mozaikář v dílně Ústředí uměleckých řemesel, ale často realizoval i neoficiální sakrální zakázky dle vlastních návrhů. Jako kněz skryté církve měl dobré kontakty s faráři a ačkoliv nemohl z politických důvodů v 50. letech 20. století dokončit studium na sklářské škole v Železném Brodě, pracoval nejen na mozaikách, ale také na vitrážích. Některé jeho realizace najdeme i v zahraničí (Německo, Izrael).

 

Prameny

SOkA Praha, fond: Ústředí uměleckých řemesel, bal. 12, knihy zakázek a faktur.

Literatura

Vladislava Říhová – Zuzana Křenková, Mozaikářská dílna Ústředí uměleckých řemesel a její předchůdci, Průzkumy památek, 1/2018, s. 113–131. 

Fotodokumentace aktuálního stavu
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
06/2015 VŘ
ZpracovalVladislava Říhová
FotografovalVladislava Říhová