Plastika s funkcí dětské prolézačky

Číslo záznamu 23466
Název Plastika s funkcí dětské prolézačky
Autor (autoři) díla
Investor KIÚ Šumperk
Foto z pozůstalosti O. Peče, v majetku rodiny.
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Šumperk Šumperk Šumperk
Ulice čp. / č. o.
Vrchlického 1742/ 19
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo bylo umístěno v zahradě mateřské školy.
Výška 370cm
Datace návrhu 1964
Datace realizace 1965
Typ
  • herní prvek
  • socha / sousoší
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
  • slitiny železa a neželezné kovy
Stav zaniklé dílo (ke dni 08.10.2018)
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Prameny

Zemský archiv Opava, fond: Dílo, karton 17.

Archivní fotodokumentace
Fotografie modelu. ZAO, fond: Dílo, karton 17.
Fotografie modelu. ZAO, fond: Dílo, karton 17.
Foto z pozůstalosti O. Peče, v majetku rodiny.
Foto z pozůstalosti O. Peče, v majetku rodiny.
Foto z pozůstalosti O. Peče, v majetku rodiny.
ZpracovalJan Jeništa, Václav Dvořák
Fotografoval