Matka s dítětem

Číslo záznamu 23555
Název Matka s dítětem
Autor (autoři) díla
Investor KÚNZ Brno
9/2016 VŘ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Bohunice
Ulice čp. / č. o.
Jihlavská 340/ 20
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Umístěno v areálu Fakultní nemocnice Brno, v parkově upravené části za budovou psychiatrické kliniky (pavilon G), směrem k ulici Jihlavská.
Výška 170cm
Šířka 300cm
Hloubka 110cm
Další rozměry Rozměry betonového podstavce: v. 96 cm, š. 350 cm, h. 120 cm.
Datace návrhu 1943
Datace jednání v komisi 19641965
Datace realizace 19641965
Datace kolaudace 1965
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
  • kámen
    • vápenec
      • bulharský vápenec
Stav poškozeno (ke dni 12.09.2016)
Popis poškození Dílo je umístěno v zeleni, vykazuje známky masivního biologického napadení (řasy, lišejníky, vrstva mechů).
Související objekty
Prameny

MZA Brno, Fond: G606 - ČFVU Brno, Zápisy KUK 1964, 20. 1., 2. 3., 1. 6., 15. 6., 6. 7.
MZA Brno, Fond: G606 - ČFVU Brno, Zápisy KUK 1965, 15. 2., 5. 3., 18. 10., 1. 11., 20. 12., 27. 12. 

Literatura

Jiří Hlušička – Jaroslav Malina – Jiří Šebek, Vincenc Makovský, Brno 2002, obr. 134 – 135 a s. 297. 

Fakultní nemocnice Bohunice – Pavilon Psychiatrické kliniky | Objekty | Brněnský architektonický manuál - průvodce brněnskou architekturou (brno.cz), vyhledáno 4. 8. 2021.

Petr Haimann, Architektura a výtvarné umění v Brně, Architektura ČSR XLIII, 1984, č. 8, s. 351 - 354.

Fotodokumentace aktuálního stavu
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
Archivní fotodokumentace
Petr Haimann, Architektura a výtvarné umění v Brně, Architektura ČSR XLIII, 1984, č.8, s.353.
sádrový model z Horácké galerie v Novém Městě na Moravě (v. 21 cm, š. 36 cm), in: Jiří Hlušička – Jaroslav Malina – Jiří Šebek, Vincenc Makovský, Brno 2002, obr. 134. 
ZpracovalVladislava Říhová, Klára Kořanová
FotografovalVladislava Říhová