Klíčící zrno

Číslo záznamu 23572
Název Klíčící zrno
Autor (autoři) díla
Investor Výzkumný ústav obilnářský, Kroměříž, šlechtitelská stanice Čejč
11/2018 MČ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Hodonín Čejč Čejč
Ulice čp. / č. o.
U Šlechtitelky 340
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Umístěno na stěně venkovního vstupního schodiště administrativní budovy šlechtitelské stanice.
Výška 370cm
Šířka 159cm
Hloubka 20cm
Datace realizace 1984
Typ
  • reliéf
Materiál
  • další anorganické materiály
    • umělý kámen
Stav dobrý (ke dni 14.11.2018)
Popis poškození praskliny, prachové depozity
Související objekty
Text hesla

Přestože v zápiscích z jednání Krajské umělecké komise pro spolupráci výtvarníka s architektem z roku 1984 je v souvislosti s výzdobou vstupní části zmiňován Dalibor Kyzlink, Kyzlink a Jiří Delong jednoznačně potvrdili, že je to dílo Oldřicha Vašici ml.

Prameny

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1982 - 83, i.č. 62, 3. 10. 1983.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1983, i.č. 64, 6. 2. 1984, 19. 2. 1084, 21. 5. 1984, 18. 6. 1984.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1984, Praha 1984, s. 19.

Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2018 MČ
11/2018 MČ
11/2018 MČ
11/2018 MČ
11/2018 MČ
11/2018 VŘ
11/2018 VŘ
11/2018 VŘ
11/2018 VŘ
11/2018 VŘ
11/2018 VŘ
ZpracovalMichaela Čadilová
FotografovalMichaela Čadilová, Vladislava Říhová