Socha "Země" pro areál vysokoškolských kolejí

Číslo záznamu 23784
Název Socha "Země" pro areál vysokoškolských kolejí
Autor (autoři) díla
1/2023, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Husovice
Ulice čp. / č. o.
Kohoutova 1265/ 3
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Ležící postava ženy je umístěna na nízkém obdélníkovém soklu mezi budovami vysokoškolských kolejí bývalé Vysoké školy zemědělské (dnes Mendelovy univerzity).
Výška 100cm
Šířka 230cm
Hloubka 90cm
Další rozměry Zděný sokl ze žulových kvádříků má rozměry: v. 40 cm, š. 250 cm, h. 120 cm.
Datace realizace 1966
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • travertin
    • žula
Stav dobrý (ke dni 19.01.2023)
Popis poškození Viditelné je znečištění prachovými částicemi (především v prohlubních porézního povrchu) a napadení lišejníky a řasami.
Text hesla

Literární prameny se neshodují v dataci realizace, v zápiscích z jednání Krajské umělecké komise v Brně uvádí, že 14. 11. 1966 byla plastika hotová socha schválena k osazení. Také signatura na díle samotném: "MARTINEK 66" to potvrzuje. Je možné, že se původně nacházela na jiném místě (snad před menzou), protože je zmiňována jako ležící figura ve vodní nádrži před menzou Kohoutových kolejí.

Prameny

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1965 - 1966, inv. č. 19, 9. 4. 1965, 27. 9. 1965, 4. 4. 1966, 2. 5. 1966.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1966 - 1967, inv. č. 20, 20. 6. 1966, 7. 11. 1966, 14. 11. 1966.

Literatura

Zdeněk Čubrda, Výtvarní umělci Jihomoravského kraje. Výstava ke 40. výročí osvobození Československa sovětskou armádou (kat. výstavy), Brno 1985.

Nina Dvořáková, Ladislav Martínek - Petr Skácel (kat. výstavy), Brno 1983.

Jaroslav Kačer, Ladislav Martínek (kat. výstavy), Brno 1991.

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1274, vyhledáno 20. 1. 2023.

http://socharstvi.info/realizace/zeme/, vyhledáno 20. 1. 2023.

https://institutcl.cz/blog/2022/02/23/martinek/, vyhledáno 23. 1. 2023.

Fotodokumentace aktuálního stavu
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
signatura (1/2023, KK)
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
ZpracovalHeda Jakubíková, Klára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová