Labutě

Číslo záznamu 23851
Název Labutě
Autor (autoři) díla
2016 JCe
kraj okres obec kat. území
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice České Budějovice 7
Ulice čp. / č. o.
Lidická třída 136/ 5
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Socha je situována v bazénu na travnaté ploše před hotelovým domem Experiment.
Datace realizace 1963
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • ocel
  • syntetické polymery / plasty
    • laminát / sklolaminát
Stav havarijní (ke dni 22.11.2017)
Popis poškození zlomený krk labutě, trhliny, odlupování povrchových vrstev, chybějící části, biologické napadení, koroze kovového plátu, rozpadající se sokl
Text hesla

Dílo bylo vytvořeno za účelem zkrášlení parku před hotelovým domem Experiment projektovaným zaměstnancem českobudějovické pobočky Stavoprojektu architektem Janem Bendou. Mrázek při realizaci vycházel z funkce domu, který byl koncipován pro svobodné nebo bezdětné páry a zvolil proto pro své dílo motiv labutí jako symbolu věrnosti. 

Literatura

Anna Novotná, Umění ve veřejném prostoru Českých Budějovic v letech 1948–1989 (bakalářská práce), Ústav věd o umění a kultuře FF JČU, České Budějovice 2017.
http://encyklopedie.c-budejovice.cz (vyhledáno 25. 5. 2016). 

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
JCe 2016
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
JCe 2016
11/2017 EGr
11/2017 EGr
11/2017 EGr
11/2017 EGr
Archivní fotodokumentace
http://encyklopedie.c-budejovice.cz
ZpracovalEliška Gregorová, Jan Červinka
FotografovalEliška Gregorová, Jan Červinka