Tavič

Číslo záznamu 23913
Název Tavič
Autor (autoři) díla
Foto: Petr Horák, 2019
kraj okres obec kat. území
Kraj Vysočina Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Město Žďár
Ulice čp. / č. o.
Strojírenská 675/ 6
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění V parčíku před vjezdem do areálu žďárských strojíren.
Další rozměry 190x395x172 cm (rozměry železobetonového soklu, plastika neměřená).
Datace realizace 1969
Typ
 • socha / sousoší
Materiál
 • další anorganické materiály
  • železobeton
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • měď a slitiny
   • bronz
  • železo a slitiny
   • ocel
Stav dobrý (ke dni 01.03.2019)
Text hesla

Kvalitní monumentální plastika s dělnickou tematikou inovativně spojena s obrovským „průmyslovým“ odlitkem s logem podniku ŽĎAS. Model deponován v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě.

Literatura

Ivo Filka, Jaroslav Švoma, Ždár nad Sázavou v zrcadle staletí, Žďár nad Sázavou 2005, s. 104.

Vlastimil Večeřa, Dát jasno i do soutěžního řádu, Výtvarná kultura I, 1977, č. 4, s. 13-14.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Foto: Petr Horák, 2019
Foto: Petr Horák, 2019
Foto: Petr Horák, 2019
Foto: Petr Horák, 2019
Foto: Petr Horák, 2019
Foto: Petr Horák, 2019
Foto: Petr Horák, 2019
Foto: Petr Horák, 2019
Model v depozitáři Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Foto: Petr Horák, 2019
Archivní fotodokumentace
Večeřa, Pomník před n. p. Žďár,Výtvarná kultura,1977, č. 4
ZpracovalPetr Horák
FotografovalPetr Horák