Textilačka

Číslo záznamu 24037
Název Textilačka
Autor (autoři) díla
Miloš Axman (1926–1990) (hlavní autor)
Investor Městský investiční útvar Brno, KIÚ (1964)
9/2016 VŘ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Staré Brno
Ulice čp. / č. o.
Veletržní
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Zakomponováno do předprostoru hlavního vstupu (vjezdu) na brněnské výstaviště. Umístěno naproti domu čp. 170.
Výška 345cm
Šířka 90cm
Hloubka 90cm
Další rozměry údaje pro sokl, socha neměřena
Datace jednání v komisi 19621964
Datace realizace 1964
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav dobrý (ke dni 12.09.2019)
Popis poškození Socha je pokryta prachovými depozity a biologickým napadením (lišejníky, řasy).
Text hesla

V roce 1981 odlil Vladimír Staněk plastiku do bronzu pro Muzeum města Brna.

Prameny

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1962 - 1964, inv. č. 14, 8. 1. 1962, 29. 1. 1962, 19. 2. 1962, 2. 8. 1962, 10. 9. 1962, 22. 10. 1962, 16. 4. 1963, 7. 10. 1963, 25. 11. 1963, 3. 2. 1964, 7. 9. 1964.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1981, Praha 1981, s. 93.

Fotodokumentace aktuálního stavu
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
signatura, 9/2016 VŘ
ZpracovalVladislava Říhová
FotografovalVladislava Říhová