Keramické stěny pro centrální prostor sídliště Skvrňany

Číslo záznamu 2479
Název Keramické stěny pro centrální prostor sídliště Skvrňany
Autor (autoři) díla
Ivan Tichý (*1944) (hlavní autor)
Investor Krajská inženýrská organizace Plzeň
levý reliéf - celkový pohled 12/2016 PHe
kraj okres obec kat. území
Plzeňský kraj Plzeň-město Plzeň Skvrňany
Ulice čp. / č. o.
Karla Steinera
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Na fasádě objektu občanské vybavenosti uzavírajícím pohledovou osu ústřední pěší zóny na sídlišti Skvrňany. Dva reliéfy jsou umístěny na bočních přístavcích přední fasády objektu (dnes je zde mj. pobočka České spořitelny).
Výška 250cm
Šířka 320cm
Hloubka 8cm
Další rozměry Rozměry obou reliéfů jsou totožné. Hloubka je uvedena v maximálním rozměru.
Datace realizace 1978
Typ
  • dekorativní stěna
  • reliéf
Materiál
  • keramika
Stav dobrý (ke dni 01.12.2016)
Popis poškození Oba reliéfy jsou v poměrně dobrém stavu, pravděpodobně mohly být očištěny během oprav a vytváření nové fasády objektu. Na některých exponovaných místech je patrné poškození lišejníky, případně mechy (uchycenými ve spárách)
Text hesla

Abstraktní kompozice s figurativními znaky je vytvořena z reliéfních dlaždic spojovaných cementovou směsí. Na levém reliéfu schematicky vyjádřené znaky pro lidskou tvář (s čitelným motivem úst) a lidskou postavu. Pravému reliéfu dominují dva motivy vertikálně rozvinutých, vzájemně se proplétajících vlnovek.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1979, Praha 1979, s. 63.

Fotodokumentace aktuálního stavu
levý reliéf, detail 12/2016 PHe
levý reliéf, detail 12/2016 PHe
levý reliéf - detail povrchu s biologickým napadením mechy a lišejníky 12/2016 PHe
pravý reliéf, detail napadení 12/2016 PHe
pravý reliéf, celek 12/2016 PHe
ZpracovalAnna Štulcová, Petra Hečková
FotografovalPetra Hečková