Reliéf Jednota dělníků, rolníků a pracující inteligence

Číslo záznamu 24845
Název Reliéf Jednota dělníků, rolníků a pracující inteligence
Autor (autoři) díla
2016 DN
kraj okres obec kat. území
Zlínský kraj Zlín Zlín Zlín
Ulice čp. / č. o.
Tř. Tomáše Bati 2132
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění v parteru přízemí budovy bývalé Státní banky
Datace realizace 1956
Stav poškozeno (ke dni 01.06.2019)
Popis poškození část reliéfu byla v roce 2016 poničena při rekonstrukci budovy, zbytek byl zakryt velkoplošnou reklamou
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Prameny

SOkA Zlín, fond: MěNV Gottwaldov, Fotodokumentace - výstavba města. 

Literatura

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/investor-ve-zline-ponicil-relief-z-d... (vyhledáno 15. 6. 2018). 
https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/poniceny-relief-kaplicky-centrum-zlin-z... (vyhledáno 15. 6. 2018). 

Fotodokumentace aktuálního stavu
02/2016 DR
02/2016 DR
02/2016 DR
02/2016 DR
02/2016 DR
02/2016 DR
02/2016 DR
Archivní fotodokumentace
SOkA Zlín, fond: MěNV Gottwaldov, Fotodokumentace - výstavba města.
ZpracovalVladislava Říhová
FotografovalDaniel Rybka, Dalibor Novotný