Valašská rodina

Číslo záznamu 25010
Název Valašská rodina
Autor (autoři) díla
Investor MNV Zašová
4/2021, KK
kraj okres obec kat. území
Zlínský kraj Vsetín Zašová Zašová
Ulice čp. / č. o.
Zašová 166
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Původně sousoší stávalo nadohled od poutního místa Stračka (podle fotografie v obecní kronice). Dnes je instalováno zhruba o 200 m blíže k centru obce na odpočívadle u silnice vedoucí k prameni Stračka. K přesunu došlo někdy během opravy areálu ve Stračce v letech 2000 - 2002.
Výška 220cm
Šířka 120cm
Hloubka 181cm
Další rozměry Sousoší je měřeno u základny, stojí na nízkém zhruba 15 cm soklu, který není do výšky započítán. Žulový podstavec má rozměry: v. 21 cm, š. 130 cm, h. 195 cm.
Datace realizace 1973
Datace transferu 20002002
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
      • zašovský pískovec
    • žula
Stav dobrý (ke dni 27.04.2021)
Popis poškození Detaily povrchu jsou ohlazené erozí, v místech, kam zatéká voda, roste mech. V rohu podstavce je prasklina.
Související objekty
Text hesla

Podle svědectví místního občana byl ještě před několika málo lety na boku podstavce (vlevo z pohledu člověka stojícího před sochou) viditelný nápis: "F. Pavlica 1973". Dnes jsou s obtížemi identifikovatelné iniciály: "F P".

Na původním místě byla kolem sochy poskládaná jakási zídka ze starých žernovů. František Pavlica je navozil
ze Zašové i okolních dědin na dvoukoláku, poskládal a ozdobil vlastnoručně vyrobenou mozaikou s motivem Pojídání šrotových buchet. Chtěl tak zachránit mlýnské kameny, aby příští generace nezapomněli, jaká byla dřina mlít ("šrotit") ručně obilí. Při přesunu před dvaceti lety ohrádka nenávratně zmizela. 
 

Prameny

Kronika obce Zašové, II. díl, s. 440, 461, In: Kronika2-63-85.pdf (zasova.cz), vyhledáno 28. 4. 2021.

Literatura

Zdeněk Fišer (red.), Zašová v proměnách časů, Zašová 2020, s.321.

Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2021, KK
4/2021, KK
4/2021, KK
4/2021, KK
4/2021, KK
4/2021, KK
4/2021, KK
4/2021, KK
Prasklina v podstavci (4/2021, KK)
Signatura (4/2021, KK)
Archivní fotodokumentace
Fotografie ze 70. let 20. století (Kronika obce Zašové, II. díl, s. 440, In: Kronika2-63-85.pdf (zasova.cz), vyhledáno 28. 4. 2021.)
ZpracovalKlára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová