Funkční plastika "Přilétající pták"

Číslo záznamu 25900
Název Funkční plastika "Přilétající pták"
Autor (autoři) díla
Pavel Chráska (* 1947) (hlavní autor)
Jiří Horák (* 1961) (spoluautor)
Investor Krajský investorský útvar Ostrava
foto Šimon Votřel a Aleš Flídr 2018
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Opava Opava Kateřinky u Opavy
Ulice čp. / č. o.
Na Pastvisku
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění atrium obvodního střediska v ul. Na Pastviskách
Datace osazení 1991
Datace jednání v komisi 19891990
Datace realizace 1990
Datace kolaudace 1990
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
    • žula
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
Stav dobrý (ke dni 08.08.2018)
Popis poškození povrchové znečištění
Text hesla

Investor v objednávce požadoval jako autora sochaře Gottharda Jandu. Umělecká komise však vyhlásila výběrové řízení, do něhož přizvala ještě Pavla Chrásku. Ani jeden z variantních návrhů nebyl přijat a autoři byli vyzváni k předložení upravených návrhů. Ve druhém kole byl přijat návrh Chrásky "s tématem Ptáci". Vlistopadu 1989 schválen jako spoluautor arch. Jiří Horák, v únoru 1990 pak ještě arch. Zdeněk Bendík. Kolaudováno před osazením v říjnu 1990.

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace

Literatura

Tomáš Skalík, Opavské sochy II. Opavská předměstí, Opava 2013, s. 113.

Fotodokumentace aktuálního stavu
foto Šimon Votřel a Aleš Flídr 2018
foto Šimon Votřel a Aleš Flídr 2018
foto Šimon Votřel a Aleš Flídr 2018
foto Šimon Votřel a Aleš Flídr 2018
foto Šimon Votřel a Aleš Flídr 2018
foto Šimon Votřel a Aleš Flídr 2018
foto Šimon Votřel a Aleš Flídr 2018
foto Šimon Votřel a Aleš Flídr 2018
foto Šimon Votřel a Aleš Flídr 2018
foto Šimon Votřel a Aleš Flídr 2018
Archivní fotodokumentace
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace
ZpracovalJakub Ivánek
Fotografoval