Pamětní deska obětem mučírny gestapa

Číslo záznamu 25901
Název Pamětní deska obětem mučírny gestapa
Autor (autoři) díla
Investor Okresní národní výbor Opava
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Opava Opava Opava-Předměstí
Ulice čp. / č. o.
nám. Slezského odboje 361
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění u vstupu do ZŠ a Praktické školy Slezského odboje
Datace jednání v komisi 1965
Datace realizace 1963
Typ
  • pamětní deska
  • reliéf
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 15.03.2020)
Text hesla

umělecká komise úkol neřešila, máme pouze záznam nadepsaný "Vyjádření k návrhu odměny s. Žemličkovi" z komise konané 12. 1. 1965, kde se píše:

"Komise projednala Váš dopis a hodnotila zpětně cenu sádrového modelu uvedené pamětní desky. Dospěla k závěru, že sumární odhad ceny se dá stanovit zhruba na Kčs 8.000,-. Současně komise uvítala Vaši snahu odměnit nějak nezištnou umělcovu práci. Vzhledem k hodnotě díla Vám však doporučuje, abyste laskavě uvážili, zda by nebylo možno částku, kterou jste stanovili jako odměnu, ještě vzhledem k odhadnuté ceně zvýšit. Z toho samozřejmě vyplývá, že proti vyplacení odměny nemá komise žádných námitek."

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z uměleckých komisí 12/1963–9/1965, 12. 1. 1965.

Literatura

Tomáš Skalík, Opavské sochy II. Opavská předměstí, Opava 2013, s. 94.

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2020
JI 2020
JI 2020
JI 2020
JI 2020
foto Šimon Votřel a Aleš Flídr 2018
foto Šimon Votřel a Aleš Flídr 2018
foto Šimon Votřel a Aleš Flídr 2018
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek