Památník padlým na vojenském hřbitově

Číslo záznamu 2660
Název Památník padlým na vojenském hřbitově
Autor (autoři) díla
Jan Šesták (další autor)
Investor MěNV Liberec
2016 LPr
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Liberec Liberec Ruprechtice
Ulice čp. / č. o.
Věkova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Figurální plastika je umístěna v areálu vojenského hřbitova.
Výška 170cm
Šířka 170cm
Hloubka 170cm
Datace realizace 1975
Typ
  • památník / pomník
Materiál
  • další anorganické materiály
    • umělý kámen
Stav dobrý (ke dni 15.10.2016)
Popis poškození Dílo se nachází v relativně dobrém stavu. Na povrchu materiálu (pravděpodobně umělý kámen) bylo zjištěno biologické napadení (řasy, mechy, lišejníky) a dílčí mechanické poškození (praskliny v hmotě materiálu).
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1975, Praha 1975, s. 80.

Kateřina Tomanová, Památky a plastiky Liberce, Česká beseda v Liberci 1989.

Roman Karpaš (ed.), Kniha o Liberci, Liberec 2004.

Leoš Vašina ml. – Lucie Sládková – Monika Šilarová, Liberecké parky, Liberec 2010.

Barbara Tesařová, Veřejné umění a město Liberec – výtvarné umění ve veřejném prostoru města Liberce od počátku šedesátých let 20. století do současnosti (diplomní práce), Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP, Ústí nad Labem 2011.

Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011.

Petra Šternová (ed.), Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: město Liberec, Liberec 2013.

Spolek za estetiku veřejného prostoru, Fotogalerie umění ve veřejném prostoru Liberce a Jablonce nad Nisou, http://www.spoleksevp.cz, vyhledáno 15. 10. 2016.

Severočeští výtvarníci, Ústí nad Labem 1986, s. 74.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
ZpracovalJan Červinka, Jakub Kmošek
FotografovalLucie Prchalová