Hnízdo

Číslo záznamu 2975
Název Hnízdo
Autor (autoři) díla
Rudolf Chorý (1929–2007) (hlavní autor)
Vít Adamec (*1925) (architekt)
Investor Krajský investorský útvar Olomouc
Celkový pohled na sochařský objekt Hnízdo (03/2015/JJ)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc Lazce
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění na zatravněné ploše před jednopodlažní budovou restaurace, u chodníku pro pěší
Výška 70cm
Šířka 56cm
Hloubka 70cm
Další rozměry Rozměry soklu: 146 cm výška x 40 cm šířka x 40 cm hloubka
Datace osazení 1986
Datace návrhu 1982
Datace realizace 19831985
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • travertin
Stav poškozeno (ke dni 03.04.2016)
Popis poškození krakely a drobné vlasové trhliny, prachové depozity (městská špína), dílčí zavlhčení objektu (vlhká skvrna na soklu), lokálně biologické napadení (řasy, lišejníky)
Text hesla

Architekt Vít Adamec v projektovém záměru druhé fáze výstavby sídliště Lazce počítal také s umístěním dvou plastik do okolí pavilonů služeb a obchodu. Měly doplnit parter se zahradní úpravou podél hlavní pěší spojky s historickým centrem. Umělecká komise ČFVU jejich ztvárněním pověřila sochaře Doležala a Chorého. Čerstvý zasloužilý umělec Rudolf Doležal ml. získal zakázku na realizaci v bronzu (a tedy s dvojnásobným rozpočtem) s námětem „Pohybem ke zdraví“ před budovu zdravotního střediska, Rudolf Chorý měl zpracovat objekt v kameni s nespecifikovaným námětem, zato však se striktně vymezenými rozměry 75 x 75 x 75 cm bez soklu, před restaurační zařízení.[1] Doležal vytvořil bronzový ženský akt nazvaný Haná, Chorý zase Hnízdo z jugoslávského travertinu. Obě díla byla do prostoru sídliště osazena se zpožděním v červnu roku 1986.[1]

[1] MUO, fond Dílo, karton 7.

[1] MUO, fond Dílo, karton 5.

Prameny

MUO, fond Dílo, kartony 5, 7.

Literatura

Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová, Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Olomouc 2016, s. 170-171.

Michal Soukup, Rudolf Chorý: Sochařské dílo, Olomouc 1990, s. 38. V soupisu díla č. 134.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Detail Hnízda a soklu (04/2016/VD)
Detail Hnízda (04/2016/VD)
Detail Hnízda (04/2016/VD)
Detail poškození (trhliny a oddělení) (04/2016/VD)
Detail poškození (nánosy lišejníků) (04/2016/VD)
ZpracovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa, Jakub Kmošek
FotografovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa