Pomník Rudé armády

Číslo záznamu 3177
Název Pomník Rudé armády
Autor (autoři) díla
Šálek (architekt)
Jan Zháněl (spoluautor)
Kveifl (sochař)
09/17 ML
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Vyškov Vyškov Vyškov
Ulice čp. / č. o.
Brněnská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo se nachází na malém prostranství u budovy dnešního policejního ředitelství (dříve OV KSČ).
Výška 1200cm
Šířka 120cm
Hloubka 120cm
Další rozměry Změřeny byly rozměry spodní části pylonu. Výška byla převzata z pramenů.
Datace realizace 19501952
Typ
  • památník / pomník
Materiál
  • kámen
    • pískovec
      • syrovický
  • slitiny železa a neželezné kovy
Stav dobrý (ke dni 08.09.2017)
Popis poškození Pomník byl restaurován v roce 2014.
Dílo bylo restaurováno ano
Text hesla

Základní kámen byl položen 7. května 1950 a ke slavnosti odhalení hotového díla došlo o 2 roky později 25. května 1952. Podle městské kroniky byl autorem návrhu brněnský architekt Šálek a po estetické stránce MUDr. Jan Zháněl z Vyškova a městský architekt František Píštělka. Vlastní stavební práce provedl kamenosochařský sektor sdruženého komunálního podniku okresu Vyškov za vedení mistra Rudolfa Švarce z Drnovic. Tepanou hvězdu a nápis vytvořil akademický sochař Kveifl z Brna.

Prameny

Kronika města Vyškova 1950 - 55, rok 1950 nestr., rok 1952, s. 28 - 30 (uloženo v SOkA Vyškov).

Literatura

Karel Mlateček a kol., Vyškov: dějiny města, Vyškov 2016.

https://pamatkovykatalog.cz/pomnik-rude-armady-15277010, vyhledáno 25. 5. 2019. 

Fotodokumentace aktuálního stavu
09/17 ML
09/17 ML
09/17 ML
09/17 ML
Archivní fotodokumentace
Karel Mlateček a kol., Vyškov: dějiny města, Vyškov 2016.
ZpracovalMartin Lacka, Klára Kořanová
FotografovalMartin Lacka