Pomník Rudé armády na Ruském vrchu

Číslo záznamu 3279
Název Pomník Rudé armády na Ruském vrchu
Autor (autoři) díla
Investor NV města Brna
9/2022, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Komín
Ulice čp. / č. o.
Ruský vrch
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Areál s pomníkem vojáků padlých v 2. světové válce se nachází na vrcholu kopce původně zvaného Hósperk, od roku 1945 Ruský vrch.
Další rozměry Neměřeno.
Datace jednání v komisi 19871990
Datace realizace 19881990
Jiná datace 1946 vznik původního pomníku
Typ
  • památník / pomník
Materiál
  • kámen
    • žula
Stav zaniklé dílo (ke dni 22.09.2022)
Popis poškození Původní vzhled pomníku z roku 1946 byl částečně upraven na konci 80. let a dnešní podobu získal v roce 2002.
Text hesla

Památník na Ruském vrchu navržený J. Třískou byl slavnostně otevřen 5. května 1946. Nacházelo se zde 23 kamenných pomníčků, betonová deska se vzpomínkovým textem a rozměrná plechová pěticípá hvězda. V roce 1987 se začala v Krajské umělecké komisi projednávat úprava areálu. V soutěži zvítězil sochař Jan Brož spolu s architekty Dvořákem a Borkem nad sochařem Vajcem a architektem Liškou, jejichž návrh byl označen jako předimenzovaný. Jan Brož připravil hliněný model dívčí postavy s kyticí pro odlití do bronzu. Sochu měli realizovat podle návrhu Waller a Štěpán Axman.

Po zásahu stranických orgánů z blíže neurčeného důvodu, museli autoři předložit nový návrh, kde bylo zakomponované vojenské zátiší od Miroslav Dvořáka. František Volavý, Sirka a František Stöhr provedli kamenické úpravy (emblém hvězdy, sokly, podstupnice, plocha pod kladení věnců). Po revoluci byla plechová pěticípá hvězda odstraněna a akce pozastavena. Autoři obdrželi za dosavadní práci skicovné a přestože nabízeli investorovi k zapůjčení původní model dívky s kyticí pro odlití a nebo sochu vypracovanou M. Dvořákem ve dřevě, nestalo se nic. V roce 2002 byl areál upraven do stávající podoby s žulovým obložením obvodové stěny, s žulovou pěticípou hvězdou a pravoslavným křížem.

Prameny

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1986 - 87, inv. č. 72, 17. 2. 1987.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1987, inv. č. 77, 16. 6. 1987, 7. 7. 1987, 13. 10. 1987, 17. 11. 1987.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1988, inv. č. 80, 21. 6. 1988.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1988 – 89, inv. č. 79, 15. 11. 1988, 6. 2. 1989.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1989 - 90, inv. č. 86, 17. 4. 1989, 22. 5. 1989, 5. 6. 1989, 16. 10. 1989, 6. 11. 1989.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1989 - 90, inv. č. 90, 5. 3. 1990, 19. 3. 1990, 2. 4. 1990, 3. 9. 1990.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1990 - 91, inv. č. 91, 19. 11. 1990, 3. 12. 1990, 11. 12. 1990.

Literatura

Libor Jan, Totalitou k dnešku 1945 - 2006, in: Libor Jan (ed.), Komín v historii 1240 - 2006, Brno 2006, s. 231 - 316.

Milena Flodrová - Miroslava Menšíková, Pamětní desky a pomníky v Brně, Brno 2004, s. 138 - 139.

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=405, vyhledáno 28. 11. 2022, 22. 5. 1990.

https://www.pamatkovykatalog.cz/pomnik-rude-armady-23046598, vyhledáno 12. 12. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
Archivní fotodokumentace
Původní pomníček z roku 1946 (Libor Jan, Totalitou k dnešku 1945 - 2006, in: Libor Jan (ed.), Komín v historii 1240 - 2006, Brno 2006, s. 248.)
Ruský vrch v roce 1961 (Původní pomníček na ruském vrchu (Libor Jan, Totalitou k dnešku 1945 - 2006, in: Libor Jan (ed.), Komín v historii 1240 - 2006, Brno 2006, s. 249.)
Pozůstalí ze Sovětského svazu se správcem areálu (vlevo) Františkem Rossim (Původní pomníček na ruském vrchu (Libor Jan, Totalitou k dnešku 1945 - 2006, in: Libor Jan (ed.), Komín v historii 1240 - 2006, Brno 2006, s. 251.)
ZpracovalKlára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová