Pionýrka

Číslo záznamu 3388
Název Pionýrka
Autor (autoři) díla
Investor Stavoinvesta Brno
5/2019 MČ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Blansko Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění V zeleni před vstupem do základní školy (čp. 363).
Výška 230cm
Šířka 65cm
Hloubka 60cm
Další rozměry zděný sokl: v. 93 cm, š. 56 cm, hl. 69 cm
Datace realizace 1975
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 21.05.2019)
Popis poškození biologické napadění (lišejníky)
Prameny

Martin Koťa, Sochařská tvorba Konráda Babraje, diplomová práce FF MU, Brno 2013, s. 65–66, 90.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1975, Praha 1975, s. 114.

Fotodokumentace aktuálního stavu
5/2019 MČ
5/2019 MČ
signatura, 5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
ZpracovalMichaela Čadilová, Vladislava Říhová
FotografovalMichaela Čadilová