Kašna se skulpturou "Leknín"

Číslo záznamu 3397
Název Kašna se skulpturou "Leknín"
Autor (autoři) díla
Investor MěNV Prostějov
Čelní pohled na fontánu (09/201/JJ)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Prostějov Prostějov Prostějov
Ulice čp. / č. o.
nám. Spojenců
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Kašna se nachází v jižní části náměstí Spojenců.
Datace realizace 1975
Datace kolaudace 1975
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • travertin
Stav dobrý (ke dni 22.09.2017)
Popis poškození Praskliny zadního segmentu centrální skulptury "Leknín" (viz foto).
Prameny

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov (Zlín) (uloženo v knihovně instituce).
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, album fotografií k výstavě Výtvarné dílo v architektuře, Kabinet architektury Gottwaldov, 1982 (uloženo v knihovně instituce).

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1975, Praha 1975, s. 115.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Detail skulptury "Leknín" (09/2017/JJ)
Pohled ve směru Kollárovy ulice (09/2017/JJ)
Detail zadní části skulptury s viditelnými prasklinami (09/2017/JJ)
Celkový pohled na fontánu (09/2017/JJ)
Stavební úpravy prostoru nám. Spojenců (07/2017/VD)
Archivní fotodokumentace
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov, foto: 14
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov, foto: 14
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov, foto: 14
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov, foto: 14
Repro: Prostějov 1390-1990, Praha 1989, č. 79.
KGVU ve Zlíně, album Výtvarné dílo v architektuře.
ZpracovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa
FotografovalJan Jeništa, Václav Dvořák