Řešení boční stěny pro stavbu prodejny textilu

Číslo záznamu 3403
Název Řešení boční stěny pro stavbu prodejny textilu
Autor (autoři) díla
Investor Textil Brno
11/2018 MČ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Hodonín Ratíškovice Ratíškovice
Ulice čp. / č. o.
U Zastávky 147
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Úprava jižní stěny objektu bývalé prodejny textilu (dnes obchod s potravinami Hruška).
Další rozměry Rozměry nádrže před budovou: V. 80 cm, průměr kruhové nádrže 200 cm.
Datace realizace 1975
Typ
  • dekorativní stěna
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav poškozeno (ke dni 27.11.2018)
Popis poškození Dílo pravděpodobně neúplné. Jeho původní podoba neznámá.
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1975, Praha 1975, s. 116.

Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2018 MČ
11/2018 MČ
11/2018 MČ
11/2018 MČ
11/2018 MČ
ZpracovalMichaela Čadilová
FotografovalMichaela Čadilová