Cesta vesmírem

Číslo záznamu 3595
Název Cesta vesmírem
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Olomouc
(06/2015/JJ)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc Nové Sady u Olomouce
Ulice čp. / č. o.
Trnkova 26
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění na volném zatravněném prostranství mezi panelovými bytovými domy
Výška 110cm
Šířka 200cm
Hloubka 90cm
Další rozměry Rozměry soklu: 200 cm výška x 50 cm šířka x 60 cm hloubka
Datace osazení 1985
Datace realizace 1985
Datace kolaudace 1985
Datace restaurování 2015
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav dobrý (ke dni 03.04.2016)
Popis poškození mechanické poškození (chybějící část nosu)
Dílo bylo restaurováno ano
Text hesla

Od konce sedmdesátých let se v olomouckém Stavoprojektu intenzivně připravovala třetí velká etapa panelové výstavby na jihozápadě města, takzvaný okrsek F3. Paralelně s ní vznikalo také libreto jeho umělecké výzdoby, podle něhož mělo být financování výtvarných prvků rozděleno do několika let, tak, jak budou postupně dokončovány jednotlivé budovy a celky. Hluboký úpadek socialistického hospodářství však způsobil, že se výstavba zpožďovala a prodlužovala na celou dekádu.

Nesnáze provázely i vznik pískovcové skulptury „pro prostor mezi bytovými domy“ s názvem Letící (někdy také Cesta vesmírem) od Vojtěcha Adamce. Stavební povolení bylo sice vydáno už v roce 1981, ve skutečnosti však práce začaly až v roce 1983. Za tu dobu se ale zvýšila cena kamene natolik, že musel sochař uměleckou komisi požádat o souhlas se zmenšením výsledné skulptury z 350 cm na 240 cm délky. Vylomení kamene v pískovcovém lomu ve východočeském Podhorním Újezdě se tak provádělo nadvakrát.[1] Běžnou praxí přitom v té době bylo, že autor až do převzetí hotového díla veškeré náklady za materiál a kamenické práce hradil z vlastních peněz, a když se tyto náklady lišily od původního rozpočtu, musel je někdy dorovnávat z vlastního honoráře.

K realizaci oblíbeného olomouckého tématu „dobývání vesmíru“ tentokrát sochař kvůli zdravotním problémům přizval svého syna Vojtěcha, taktéž výtvarníka. Kolaudace práce, na níž se všechny těžkosti neblaze podepsaly, proběhla teprve 10. září 1985.

[1] MUO, fond Dílo, karton 5.

Prameny

MUO, fond Dílo, kartony 1, 5.

Literatura

Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová, Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Olomouc 2016, s. 250-251.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Detail autorské signatury (06/2015/JJ)
Bližší pohled na objekt (06/2015/JJ)
Detail spodní části soklu (04/2016/VD)
Celkový pohled na sochařský objekt po vyčištění (06/2015/JJ)
Celkový pohled na sochařský objekt (06/2015/JJ)
Celkový pohled na sochařský objekt (06/2015/JJ)
Celkový pohled na sochařský objekt (06/2015/JJ)
Stav těsně před vyčištěním (02/2015/JJ)
Archivní fotodokumentace
Muzeum umění Olomouc, fond Dílo, karton 5
ZpracovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa
FotografovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa