Morový sloup

Číslo záznamu 3609
Název Morový sloup
Autor (autoři) díla
Celkový pohled (10/2015/JJ)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc Olomouc-město
Ulice čp. / č. o.
Vídeňská 987/ 26
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění ve východní části Smetanových sadů
Výška 225cm
Šířka 80cm
Hloubka 80cm
Datace realizace 1965
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav poškozeno (ke dni 03.04.2016)
Popis poškození dílo je neúplné, chybí mu horní část ve tvaru kamenné koruny, dále místy patrné známky koroze materiálu, biologické napadení (řasy, lišejníky), lokálně silikátové krusty, zavlhčení objektu
Text hesla

Třímetrový pískovcový monolit Morový sloup jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů druhé poloviny 20. století se nachází na východním okraji Smetanových sadů, poblíž vstupu z Polské ulice. Patří k těm nemnoha skulpturám, které ve veřejném prostoru města zůstaly po plenérové přehlídce Sochařská bilance 1965.[1] Mezník, jak jej sám autor někdy nazýval, „spadá do závěru první etapy jeho díla, pokrývající zhruba 60. léta, kdy volně parafrázoval sochařské projevy českého baroka v jeho lidové i vrcholné podobě.“[2] Olomoucká socha tedy navazuje jak na místní (i obecně českou) tradici morových a čestných sloupů, ale především na drobné objekty v tradiční barokní krajině – boží muka, kříže, rozcestníky. Význam čtyř reliéfů směřujících do čtyř světových stran je dnes již do značné míry zastřen kvůli zvětrávání pískovce. Literatura uvádí i další název olomoucké sochy, Mexický motiv, rozšiřující pole možných inspirací směrem k mexickému lidovému umění a folklóru.[3] Původně měl sloup ještě kamennou korunu, ta se však do dnešních dnů nezachovala.

V letech 1967–1968 Seifert vytvořil ještě druhou variantu Morového sloupu, vystavenou v roce 1968 v Chebu a o rok později také na významné přehlídce Socha a město v Liberci. Dnes je součástí sbírek GAVU Cheb a je k vidění na nádvoří Nové radnice v Chebu.[4]

 

[1] Kol. autorů, Katalog Sochařská bilance 19551965, Olomouc 1965, s. 17.

[2] Zbyněk Černý – Marcel Fišer, Umění v Chebu, Cheb 2013, s. 102–103.

[3] Pavel Zatloukal (ed.), „Oznámení o Ikarově letu“: Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury, Olomouc 1998, s. 212.

[4] Zbyněk Černý – Marcel Fišer, Umění v Chebu, Cheb 2013, s. 102–103.

Literatura

Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová, Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Olomouc 2016, s. 138-139.

Kol. autorů, Katalog Sochařská bilance 19551965, Olomouc 1965, s. 17.

Zbyněk Černý – Marcel Fišer, Umění v Chebu, Cheb 2013, s. 102–103.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Celkový pohled (06/2015/JJ)
Nánosy řas ve spodní části (04/2016/VD)
Detail vrstev mechorostů, řas a vlhkých skvrn ve svrchní části skulptury (04/2016/VD)
Detail dezintegrace kamene (04/2016/VD)
Celkový pohled (07/2023/JJ)
Celkový pohled (07/2023/JJ)
ZpracovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa
FotografovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa