Sousoší "Osvobození"

Číslo záznamu 3628
Název Sousoší "Osvobození"
Autor (autoři) díla
Jan Hána (1927–1994) (hlavní autor)
Jan Václav Hampl (*1929) (další autor)
Investor MěNV Třebíč
Hána,Osvobození v Třebíči,Výtvarná kultura,1977,č.2
kraj okres obec kat. území
Kraj Vysočina Třebíč Třebíč Třebíč
Ulice čp. / č. o.
Sokolská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Socha byla přemístěna z Masarykova náměstí do ulice Sokolské, kde stojí v zeleni mezi Starým hřbitovem a kolejemi.
Výška 340cm
Další rozměry Rozměry soklu: v. 130 cm; horní část soklu: š. 122 cm; h. 120,5 cm.
Datace realizace 19731975
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav dobrý (ke dni 10.08.2017)
Dílo bylo restaurováno ano
Text hesla

Socha byla původně umístěna na Masarykově náměstí v Třebíči, kde nahradila sochu Svoboda od Antonína Odehnala z roku 1923, která byla zničena za 2. sv. války. Socha byla roku 2016 z iniciativy města Třebíče restaurována.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1975, Praha 1975, s. 118.

Dušan Konečný, Z ateliérů. Jan Hána, Výtvarná kultura I, 1977, č.2, s.50-56.

Luboš Hlaváček, Sochař české tradice, Výtvarná kultura XI, 1987, č.6, s.37-41.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999,III. H, Ostrava 1999, s. 57-58.

Panorama českého výtvarného umění, Praha 1989.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
signatura (2017 KD)
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
2017 KD
Archivní fotodokumentace
Hána,Osvobození v Třebíči,Výtvarná kultura,1977,č.2
ZpracovalMarta Balíková, Andrea Jakubcová, Karel Dudr
FotografovalKarel Dudr