Socha "Jižní Morava"

Číslo záznamu 3671
Název Socha "Jižní Morava"
Autor (autoři) díla
Investor ONV Znojmo
6/2017 VŘ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Znojmo Znojmo Znojmo-město
Ulice čp. / č. o.
MUDr. Jana Janského 2675/ 11
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Plastika byla součástí výtvarného řešení předprostoru nemocnice, stála vlevo od vchodu. V době průzkumu byla přemístěna do zahrady nemocnice a na původním místě zůstaly pozůstatky betonového bazénu se soklem.
Výška 320cm
Šířka 250cm
Hloubka 190cm
Další rozměry Rozměry soklu: v. 50 cm, š. 157 cm, h. 142 cm.
Datace realizace 1975
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • měď
Stav poškozeno (ke dni 21.06.2017)
Popis poškození Socha byla cca v letech 2014–2015 zrestaurována poté, co byla vandaly výrazně poškozena na původním místě (uřezána zadní část sochy). Následně byla z důvodu ochrany díla přemístěna do oplocené části areálu nemocnice. V době průzkumu byl stav sochy dobrý, po restaurování. Stav betonového bazénku a soklu na původním místě je havarijní.
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Text hesla

Plastika Jiřího Marka byla původně komponována do předprodprostoru hlavního vstupu znojemské nemocnice. Byla součástí betonového bazénku. Ženská figura byla označována jako Vinařka či Jižní Morava. Dnes je socha umístěna v zahradě nemocnice po té, co byla zrestaurována po vandalském zásahu. Původní bazének chátrá.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1975, Praha 1975, s. 120.
Zadní obálka časopisu, reklama na Ústředí uměleckých řemesel, Architektura ČSR XXXV, 1976, č. 8, nestránkováno.
Bronislava Gabrielová, Monumentální tvorba Jiřího Marka, Československý architekt XXVIII, 1982, č. 4, s. 6.
Jaromír Růžička, Znojemsko, Znojmo 1985, obr. 112, 114. Foto: Pavel Bruncvík.

Zdeněk Čubrda, Jiří Marek/Monumentální sochařská tvorba, Brno 1987, nestr.

Jiří Endler, Sochař Jiří Marek, Budišovský zpravodaj (příloha) 2001, č. 1, s. 1 - 25.

https://tisnovskenoviny.cz/2016/05/03/jaroslav-zeleny-a-jeho-zaci/, vyhledáno 6. 4. 2020.

Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2017 VŘ
6/2017 VŘ
6/2017 VŘ
6/2017 VŘ
6/2017 VŘ
6/2017 VŘ
6/2017 VŘ
6/2017 VŘ
6/2017 VŘ
6/2017 VŘ
6/2017 VR
6/2017 VŘ
Archivní fotodokumentace
Architektura ČSR XXXV, 1976, č. 8, nestr.
Jaromír Růžička, Znojemsko, Znojmo 1985, obr. 112. Foto: Pavel Bruncvík.
Jaromír Růžička, Znojemsko, Znojmo 1985, obr. 114. Foto: Pavel Bruncvík.
Zdeněk Čubrda, Jiří Marek/Monumentální sochařská tvorba, Brno 1987, nestr.
ZpracovalVladislava Říhová, Andrea Jakubcová
FotografovalVladislava Říhová